www.actueel.dekasbah.nl

Sneller naar het ‘Drienerwoud’

De Stichting Natuur- en Milieuraad Hengelo en omgeving behartigt belangen van natuur, landschap en milieu in de gemeente Hengelo en omstreken. De stichting brengt onder meer gevraagd en ongevraagd advies uit aan het College van B en W over het beleid rond natuur en milieu.


www.nmrhengelo.nl

 

2 nov 2016


Door de ligging van de Kasbah aan de stadsrand zijn de fraaie bossen van Driene letterlijk op loopafstand. Om er nog beter en vooral ook mooier te kunnen komen zouden twee bestaande wandelpaden moeten worden doorgetrokken.


Het fraaie bosgebied van Driene is gesitueerd ten oosten van de Nieuwe Grensweg verspreid over diverse grondstukken en opengestelde landgoeden.  Om er vanuit de Kasbah (en de rest van Groot Driene) te komen, is er momenteel eigenlijk maar één route: via de Drienerwoldeweg richting Nieuwe Grensweg. Daar eenmaal aangekomen moet altijd eerst een stukje Nieuwe Grensweg gelopen worden voordat wandelpaden bereikt zijn.


Kasbahbewoner Wine Krol presenteerde tijdens het Wijkplatform overleg deze maand zijn ideeën voor het doortrekken van twee wandelpaden, die Groot Driene optimaal kunnen aansluiten op de wandelpaden ten oosten van de Nieuwe Grensweg. Afgelopen zomer heeft Krol met enkele medewerkers van de gemeente en wijkvertegenwoordigers de routes verkend. Het voorstel is tevens voorgelegd aan de Stichting Natuur- en Milieuraad Hengelo, die het enthousiast ontving. Krol benadrukte zijn wens dat de nieuwe paden een landelijk - dus niet verhard - karakter krijgen en alleen als wandelpad in te richten. De onvermijdelijke kap van enkele bomen, zo bepleit Krol, zou gecompenseerd kunnen worden middels het aanleggen van houtwallen en nieuwe bomenrijen.


Gelet op de omvang en complexiteit van het project, heeft Krol dit nu onder de aandacht gebracht van diverse partijen, waarbij gezocht gaat worden naar zowel financiering als de benodigde kennis. Dat laatste, zo liet Stadsdeelregisseur Lars Harms weten, kan de gemeente inbrengen. Voor het project verwacht hij geen geld beschikbaar binnen de gemeentebegroting en bovendien heeft het geen prioriteit binnen het College van B&W. Positievere vooruitzichten ziet Harms richting regio en provincie, waartoe door de initiatiefnemers een traject van verkenning en inventarisatie zal moeten worden gestart. Die hield Lars voor dat hij geen leidende rol weggelegd ziet voor de gemeente.


Vanuit de Kasbah


Voor de wandelaars uit de Kasbah is het doortrekken van het reeds bestaande wandelpad langs de Elsbeek, dat begint bij het uitzichtpunt aan de oostkant van de Kasbah, het meest relevant. Dit pad loopt na ongeveer 300 meter dood. Eenmaal doorgetrokken kan de wandelaar de Nieuwe Grensweg oversteken en direct de Leutinksweg in lopen. Voordat het zo ver is, zal met een viertal eigenaren van grondstukken overeenstemming moeten worden bereikt over het gebruik van hun grond.

Achter het uitzichtpunt Elsbeek bij de Kasbah de beek over en dan in oostwaarts richting het ‘Drienerwoud’.


Na ongeveer 300 meter eindigt het pad langs de Elsbeek.


Een tweede wandelpad is geprojecteerd tussen het begin van de Drieneresweg ter hoogte van de brug over de koppelleiding en de Nieuwe Grensweg. Dit traject bestaat reeds vanaf de kant van de Nieuwe Grensweg, waar volgens natuurwandelaar Pieter Meertens (van de Drienerwoud wandelingen) een bestaand wandelpad doodloopt. Voor het doortrekken hiervan richting stadsrand ziet Krol diverse opties. Tijdens de Wijkplatformoverleg werd onder andere de mogelijkheid geopperd een pad langs de Stal van Driene te laten lopen.


Uit vragen van dekasbah.nl bleek dat het project zich in de eerste, verkennende fase bevindt. Zo is er nog geen contact geweest met de eigenaren van de grond waarover de wandelpaden aangelegd zouden moeten worden.

 

Groen het bestaande wandelpad langs de Elsbeek en koppelleiding. Rood het beoogde tracé richting Nieuwe Grensweg.

Drienerwoldeweg: op dit moment vanuit de Kasbah de enige toegangspoort tot het Drienerwoud.
 
Even doorfietsen lopen richting Oldenzaal.
 
Herfst in het Drienerwoud.