16 mrt ’15

UPDATES 23 mrt

UPDATE 8 april

Welbions is eind maart ’15 begonnen met de plaatsing van nieuwe ventilatoren en het aanbrengen van ventilatieroosters. Samen vormen ze een modern systeem van luchtverversing in de Kasbahwoningen, waarbij de mate van ventilatie wordt bepaald door de gemeten vervuiling van de lucht, in de vorm van CO2.  In de keuken komt een aansluiting voor een motorloze afzuigkap.

De werkzaamheden, die op 23 maart beginnen, bestaan uit twee delen: het vernieuwen van de mechanische afzuiger met bedienings-kastjes en het plaatsen van ventilatieroosters in ramen en puien. Welbions kondigde de werkzaamheden deze week aan in een brief aan de bewoners. Vorig jaar werd in 5 woningen reeds een installatie op proef geplaatst. Volgens Welbions zijn daar nergens klachten ontstaan, ook niet over de roosters.


Het ventilatiesysteem bestaat uit een mechanische ventilator boven de badkamer, vergelijkbaar met wat er nu zit, en een drietal bedieningskastjes: een hoofdbediening en twee timer-kastjes.

Behalve de traditionele driestanden bediening (afwezig, aanwezig/normaal en maximaal) biedt het systeem de mogelijkheid te ventileren op basis van de gemeten luchtvervuiling (CO2). Via twee extra timer-eenheden - in keuken en naast de badkamer - kan de ventilatie tijdelijk op maximaal worden gezet.Dit wordt er geplaatst


Inmiddels is bekend wat er precies geplaatst gaat worden:


  1. Een combo-box in de keuken, die twee openingen heeft: één ter vervanging van de bestaande opening in de muur en één waarop een motorloze afzuigkap kan worden aangesloten.


In woningen waar de CV-ketel (nog) in de keuken zit, past de combobox (wellicht) niet. In dat geval zal de box niet geplaatst kunnen worden - totdat in 2016(?) de CV-ketels ‘projectmatig’  vervangen worden en allemaal naar de gangkast gaan. Aldus Welbions in een toelichting op 23 maart.

De eerste bewoner heeft de combobox overigens al zelf verwijderd (en netjes opgeslagen voor het moment dat hij/zij verhuist) en vervangend oor de oude inlaat. Aangezien de combobox niets anders is dan een lege ‘doos’  met twee luchtinlaten, verstoort dat de werking van de ventilatie niet.


  1. De hoofdbediening met ingebouwde CO2 meter komt in de woonkamer. Het apparaatje staat draadloos in verbinding met de ventilator boven de badkamer; er hoeven dus geen nieuwe leidingen te worden gelegd.


Het kastje heeft 230 Volt voeding nodig en dus wordt de hoofdbediening wordt derhalve pal boven het stopcontact op de muur  tussen woonkamer en wc geplaatst (zo’n 20 cm onder de cv-thermostaat).

Dankzij de draadloze verbinding tussen de bedieningseenheid en de ventilator is er enige speelruimte bij de plaatsing. Wel dient de meting van de CO2 niet naast een raam of inlaatrooster te gebeuren.


Met de knop op de centrale bedieningseenheid kan de bewoner de installatie bedienen, waarbij de mogelijkheden bestaan uit:

  1. Automatische ventilatie, afhankelijk van de door de centrale bedieningseenheid gemeten hoeveelheid CO2 in de woonkamer.

  2. Maximale afzuiging.

  3. ‘Normale’ afzuiging, bijvoorbeeld als er meerdere personen in huis zijn (vooral handig als die mensen zich niet in de woonkamer bevinden, maar elders in huis waar geen CO2 sensor zit *) )

  4. Minimale afzuiging, voor als iedereen afwezig is.

Bedieningspaneel in de woonkamer. Rechtsboven de keuzeknop, links de indicatoren van de gekozen stand en rechts de drie controle lampjes die aangeven wat het apparaat aan het doen is.

*) Het systeem is uit te breiden met een extra CO2 sensor/bediening, bij voorbeeld voor in een (afgetimmerde) slaapkamer. Niet alleen zijn die dingen met zo’n 375 Euro erg prijzig, het heeft eigenlijk alleen zin als er in die ruimte(s) ook lucht afgezogen wordt. Dat laatste is in de Kasbah niet het geval.


  1. Twee timer-bedieningspanelen: één in de keuken, op de plek van de huidige schakelaar voor de afzuiger en één naast de badkamer-deur. Ze zijn net zo groot als een normale lichtschakelaar.


Met de twee timer-eenheden kan de afzuiging naar keuze gedurende 10, 30 of 60 minuten in de hoogste stand gezet worden. Dat  is handig (lees: wenselijk) als er gebruik van de badkamer wordt gemaakt of er gekookt wordt. Na afloop van de gekozen tijd, schakelt het systeem terug in de stand die op de hoofdbediening in de woonkamer is ingesteld. Met de knop ‘timer off’  is een geactiveerde tijdfunctie te annuleren.


De timer-eenheden zijn feitelijk aan de wand geplakte draadloze afstandsbedieningen, die gevoed worden met een knoopcel. Die zou 5 jaar mee moeten gaan, als we de handleiding mogen geloven. Doordat de timer-eenheden geen 230 Volt nodig hebben en draadloos werken, kan - desgewenst - eenvoudig een andere plek gekozen worden om ze te monteren.


Draadloos is mooi, zo lang zender en ontvanger elkaar ‘zien’. Mocht de timer-eenheid geen verbinding kunnen maken met de afzuiger, dan lichten de twee LED-indicatoren 1 seconde rood op. Deze situatie treedt op als de batterij leeg is/raakt.

Knipperen de twee LED afwisselend, dan kan er geen verbinding worden gemaakt en moet de installateur komen. (of lees even in de installateurshandleiding hoe....  oeps, doen we zo maar weer ondeugende dingen.)


Het aantal timer-eenheden kan worden uitgebreid. Wellicht een leuk Sinterklaascadeautje voor wie regelmatig hoge druk gebieden veroorzaakt op het toilet en daar een derde timer-eenheid wil plaatsen? Let wel even op: zo’n ca 75 Euro kostend ding moet wel eenmalig door de installateur aan de afzuiger ‘gekoppeld’ worden! En nee, de timer-eenheden bedienen alleen de eigen afzuiger, niet die van de buren. De diverse eenheden moeten namelijk eenmalig aan elkaar gekoppeld worden, vergelijkbaar met bluetooth accessoires.

Met Welbions is de mogelijkheid besproken dat bewoners die dat wensen, zelf op eigen kosten een derde timer-eenheid kunnen aanschaffen. Doe dat vóórdat de installateurs langskomen, dan kan het ding direct door hen geactiveerd worden.


  1. Een nieuwe mechanische ventilator boven de badkamer, die ongewijzigd via de openingen in badkamer, wc en keuken de (vuile) lucht afzuigt.


De ventilator die boven de badkamer geplaatst wordt en waar de bewoner geen omkijken naar heeft. Zowel de centrale bedieningseenheid in de kamer, als de twee timer-eenheden sturen de ventilator via een radioverbinding aan.

Noteer maar vast in de agenda: elke 2 jaar moeten behuizing en ventilator onderhouden worden - zegt de fabrikant.


Afzuigkap


Met de komst van de nieuwe installatie gaat een door veel bewoners gekoesterde wens in vervulling: er kan (eindelijk) een afzuigkap in de keuken worden gemonteerd, zonder dat een complete verbouwing noodzakelijk is. Welbions voorziet in een aansluiting voor een motorloze afzuigkap. De afzuigkap zal de bewoner, bij behoefte, zelf moeten aanschaffen (en onderhouden).


Motorloze afzuigkappen zijn afzuigkappen waarin de motor achterwege is gelaten. De mechanische afzuiging boven de badkamer zorgt voor de luchtafvoer. Het was al mogelijk op de bestaande ventilatieopening in de keuken zo’n ding aan te sluiten, maar dat was een tikkeltje ‘tricky’. Minder snuggere bewoners sloten er zelfs wel eens gewone afzuigkappen (mèt motor) op aan en waren dan heel verbaasd dat er leidingen losklapten en hun kookluchten via allerlei kieren (in de Kasbah rijkelijk voorhanden) bij de buren uitkwamen....


Ventilatieroosters


Bij de komende werkzaamheden zullen luchtinlaat-roosters geplaatst worden, ten einde de installatie goed te laten werken. Waar vieze lucht wordt afgezogen, moet immers ook verse lucht (kunnen) worden aangevoerd. In woningen met een terraspui komen ze in twee ramen te zitten: één aan de rechterkant en één aan de linker kant.

De lichtinval wordt daardoor verder gereduceerd. (zie kader).

In de A-woningen zal een rooster in het keukenraam komen en het andere in het grote raam van de woonkamer.


De roosters steken iets uit in de woonkamer, wat voor rolgordijnen en zonwering een probleem kan worden. Vooral bewoners die door de balkonrenovatie op kosten werden gejaagd, doen er goed aan vooraf aan de bel te trekken bij Welbions. De nieuwe wijkcoach Benno Snuverink is daarvoor een geschikt aanspreekpunt. Te bereiken via het algemene telefoonnummer van Welbions, alsmede via klantenservice@welbions.nl


De ventilatieroosters zijn voorzien van een tweestanden schuif, maar staan permanent (iets) open - tenzij het hard waait. Dan zal een afsluiter de luchtinlaat automatisch blokkeren. Dit mechaniek, zo meldde de uitvoerder, moet wel elk halfjaar even gereinigd worden om goed te blijven functioneren.


Deze week is uitvoerder Seku begonnen met het in kaart brengen van de sterk uiteenlopende situaties (en afmetingen) in de diverse woningen. Ook onze suggestie te kijken naar plaatsing van één rooster in de keuken in plaats van de terraspui, is in beeld.

Volgens de Welbions is één rooster te weinig voor een goede werking van het geheel, maar zijn twee roosters iets meer dan noodzakelijk.

Plaatsing van (één de) ventilatieroosters in de keuken van B, C en D-woningen wordt door Welbions afgeraden ‘aangezien dan de uitlaatgassen van de parkeerplaats worden aangezogen’. Dit probleem doet zich, aldus Welbions, niet of minder voor bij de veel hoger gelegen A-woning (waar wel een rooster in de keuken komt). Bewoners die problemen hebben met plaatsing in de pui, zullen dus zelf ‘het gevecht’ met de verhuurder aan moeten gaan.


UPDATE 8 april: Welbions liet weten in alle B-, C- en D-woningen één inlaatrooster in de pui te plaatsen en één in het raam van de slaapkamer. Hierdoor zal de luchtaanvoer in met name woningen waarin de slaapkamer is afgetimmerd (bij de energie zuinige bewoners) sterk verbeteren ten opzichte van het oorspronkelijke plan waarbij beide inlaatroosters in de woonkamer waren gedacht.

In de A-woningen zullen de roosters nu geplaatst worden in de slaapkamer en keuken.


Zo zien de luchtinlaat-roosters er uit die vele jaren geleden als proef in enkele woningen in de terraspui werden geplaatst. De nieuwe roosters worden op dezelfde plek gemonteerd en zijn alumiumkleurig.Vragen


De brief over de voorgenomen werkzaamheden riep bij menigeen de nodige vragen op. Veel daarvan zijn inmiddels in dit artikel beantwoord, nadat we op 19 maart bij de eerste plaatsing de installateurs uithoorden en op 23 maart met opzichter Tankink van Welbions overlegden.


Van de kant van Welbions is toegegeven dat het niet tijdens de balkonwerkzaamheden in 2012 in de pui plaatsen van de lucht inlaatroosters, een gemiste kans is.


Niet alleen bewoners komen soms voor verrassingen te staan, ook de opzichters van Welbions overkomt het! De mogelijkheden voor traditionele driestanden bediening (met het knopje op de hoofdbediening in de woonkamer) was afwijkend van wat de vertegenwoordigers vooraf hadden getoond. Welbions ging uit van een systeem dat uitsluitend op basis van CO2 ventileert, aangevuld met de twee timers. Vandaar dat de (eerste) brief over de werkzaamheden een tikje onvolledig was...

Welbions heeft toegezegd met een beknopte, duidelijke handleiding te zullen komen. Nu reeds op onze documentatie-pagina, de gebruikershandleiding van fabrikant Zehnder. Met dank aan René.


“Ik wil niet”


Inmiddels blijken enkele bewoners de komst van de nieuwe installatie en met name de daarvoor noodzakelijke werkzaamheden niet te zien zitten. Opzichter Tankink benadrukte dat Welbions de huurders ‘niet zal dwingen mee te doen’.

Hoe de nieuwe installatie in de dagelijkse praktijk gaat werken, is nu nog onbekend. Feit is wel dat de huidige ventilatoren voor het grootste deel van omstreeks 1990 zijn en dus steeds meer storingen zullen gaan opleveren. Moderne systemen zijn bovendien energiezuiniger, zeker een geregelde (‘slimme’) versie, zoals nu door Welbions geplaatst wordt.


UPDATE 9 april ‘15: Enkele  bewoners die de nieuwe ventilatoren al hebben gekregen, roemen de geruisloze werking er van. Dit bleek onder andere tijdens de Algemene Vergadering van de bewonersvereniging op 9 april.


 

actueel.dekasbah.nl

Nieuwe ventilatie en roosters

‘Potdichte’  woningen met een mechanisch ventilatie-systeem voor de geforceerde afzuiging van vuile lucht moeten voorzien zijn van lucht-aanvoer. Dit kan eveneens mechanisch zijn, maar ook in de vorm van ventilatieroosters.


Kasbahwoningen zijn door het ontbreken van ventilatie-roosters ‘potdicht’ (althans op papier) en kunnen, zonder aanvullende maatregelen, alleen geventileerd worden door de ramen bewust in de kiepstand te zetten, dan wel helemaal te openen.


Afzuiging van de vieze lucht in de Kasbah woningen wordt verzorgd door de mechanische afzuiger boven de badkamer. Deze is via een stelsel van luchtbuizen aangesloten op de openingen in de keuken, badkamer en wc. Afvoer van de lucht naar buiten verloopt via een gecombineerde ‘schoorsteen’ op het dak, waar ook de verbrandingsgassen van de cv-ketel doorheen gaan.


Aanvoer van verse lucht wordt gerealiseerd via hetzij (passieve) ventilatie-roosters in ramen of muren, dan wel middels een mechanische luchtinlaat (in luxe appartementen soms met voorverwarmde lucht).

In de Kasbahwoningen is destijds wel een mechanische afzuiger geplaatst, met openingen in de keuken, wc en badkamer, maar géén inlaatroosters. Door dat laatste functioneert de ventilatie in de Kasbah in de praktijk bar slecht, tenzij er een raam of deur open staat. Met de nieuwe roosters in de puien moet het probleem verholpen worden.

Rond 1990 zijn de huidige ventilatoren vervangen. Ofschoon er een model werd geplaatst dat 3 snelheden kent, werd de twee standen schakelaar gehandhaafd door de toenmalige verhuurder, het Gemeentelijk Woningbedrijf.


In enkele woningen werden de afgelopen 25 jaar andere ventilatoren geplaatst.

Tot het jaar 1999 was de doorvoer door het dak een twee-kanaals systeem voor ventilatie en CV-ketel.  Tegelijk met de plaatsing van de nieuwe cv-ketels werd een drie-kanaals dakdoorvoer geplaatst.  De huidige cv-ketels hebben namelijk een gesloten luchtsysteem van in- en afvoer en halen niet langer lucht uit de keuken/woon-kamer. Hiervoor was een derde kanaal nodig. Inderdaad... bij de woningen waar de cv-ketel een luchtinvoer in de buitenmuur van de gangkast heeft, is dat derde kanaal van de dakdoorvoer ongebruikt...

Opnieuw minder licht in de woningen! De twee ventilatieroosters worden geplaatst in de ramen en dat betekent minder glasoppervlak. Dit terwijl het glasoppervlak van de huidige kunststof terraspui al minder dan 70% is van dat van de oorspronkelijke houten pui!


Een paar jaar geleden namen we de maten op van de laatste, oorspronkelijke houten pui op en vergeleken die met de ‘kunststofzegeningen’.Glasoppervlak puiBenieuwd hoeveel glasoppervlak verloren ging in de vijfhoekige ramen die B-, C- en D-hoekwoningen hebben?


HoekramenNa jarenlang verzet werd in 2012 het laatste hoekraam in de oorspronkelijke afmetingen correct gerenoveerd. In de juiste afmeting en in de juiste blauwe kleur. Daar was wel een dreigende huisuitzetting aan vooraf gegaan....

 

Nieuwe kosten voor bewoners?


De aangekondigde werkzaamheden komen nog geen 3 jaar na de ingrijpende en voor menig bewoner kostbare balkonrenovatie. Toen moest in de B, C en D woningen de complete pui eruit en konden bewoners op eigen kosten gordijnen, zonweringen en andere zaken aanpassen. Wanneer toen direct de ventilatieroosters geplaatst waren, was de bewoners een nieuwe ronde van (kostbare) aanpassingen bespaard gebleven. De vraag doet zich dan ook voor in hoeverre de huidige aanpak ‘verwijtbare’ overlast/kosten tot gevolg heeft - te meer het ontbreken van de luchtinlaten al in 1990 bekend was. Bewoners die nog geen drie jaar na de balkonrenovatie opnieuw op kosten dreigen te geraken, doen er goed aan bijtijds aan de bel te trekken!

Een oud probleem...


Al in de Nieuwsbrieven van zo’n 25 jaar geleden was het te lezen: de mechanische ventilatie in de Kasbah functioneert slecht wegens het ontbreken van luchtinlaat. Het was de tijd het onvolprezen Gemeentelijk Woningbedrijf.

St Joseph kwam en ging, maar de situatie bleef ongewijzigd - of het zou moeten zijn dat steeds meer bewoners klaagden over schimmel en andere ongemakken die onherroepelijk voortvloeien uit slechte ventilatie. Welbions gaat de fout herstellen! (niet de gevolgen)

Daar moet ie komen - de timer-eenheid  in de keuken. Maar helaas, de Kasbahwoningen zijn weerbarstiger dan de optimisten aan de tekentafel. Het zal er (waarschijnlijk) op uitdraaien dat de niet langer gebruikte schaklaars van de oude ventilator plaats gaan maken voor de timer-eenheid. Wel zo  overzichtelijk.