22 feb ‘16

We zochten het even uit: hoe zit het met die servicekosten, waar enkele bewoners ons naar vroegen. Simpel:  nieuwe huurders betalen servicekosten, bovenop de kale huur.


Anders dan veel huurders elders, kenden huurders in de Kasbah geen servicekosten. Die waren door de voorgangers van de huidige verhuurder, Welbions, verdisconteerd in de (kale) huurprijs. Zo werd bijvoorbeeld door St. Joseph ooit de glasverzekering van een paar gulden bij de huur opgeteld.


De servicekosten moeten worden berekend op basis van de daadwerkelijke kosten voor verleende diensten - te denken valt aan ramen wassen, alsmede schoonmaak van trapopgangen en verlichting van openbare ruimten. Jaarlijks ontvangen huurders een overzicht van de totale kosten en afhankelijk van de vooraf periodiek in rekening gebrachte voorschotten moet er bijbetaald worden of vindt verrekening plaats met de kosten van de volgende periode.


De werkelijke kosten die de corporatie maakt voor allerhande ‘service’, zijn uiteraard te drukken door efficiënt(er) te werken en verspilling tegen te gaan. Tot de laatste categorie behoort de al in het voorjaar van 2014 door dekasbah.nl naar aanleiding van de toenmalige storingen meermaals bij Welbions aangekaarte problemen met de verlichting van de onderbouw. Sinds die tijd is de nachtstand van de verlichting in de onderbouw afgeschaft en draait de uit de servicekosten betaalde elektriciteitsmeter ook in de nachtelijke uren op volle toeren.

Deze week is het probleem door dekasbah.nl opnieuw onder de aandacht gebracht van wijkcoach en wijkbeheerder. Wordt vervolgd!


Ander aandachtspunt voor met name de bewonersvereniging wordt het in de gaten houden van de kosten die ten onrechte tot de servicekosten worden gerekend. Bijvoorbeeld de kosten voor het herstel van de in 2012 tijdens het balkononderhoud ontstane beschadigingen van de groenvoorziening door de destructieve werkwijze van uitvoerders, horen niet via de servicekosten verhaald te worden op de bewoners, maar op de veroorzakers van de schade, dan wel ten laste te komen van het betreffende onderhoudsbudget.


Een andere manier om de servicekosten te drukken, is het meer zelf doen. Te denken valt aan zaken als het schoonhouden van de trapopgangen.

We voorzien taaie onderhandelingen....

 

Servicekosten: alleen voor nieuwe huurders

Welbions, ontstaan uit de fusie van St. Joseph en de Hengelose Bouwvereniging Ons Belang, streeft  naar een uniforme regeling voor alle huurders (officiële versie), respectievelijk zoekt naar extra inkomsten ten einde de verhuurdersheffing (1,7 miljard per jaar voor alle corporaties samen) te bekostigen. Onder de streep komt het neer op het in rekening brengen van servicekosten aan alle nieuwe huurders.

actueel.dekasbah.nl