1% huurverhoging

19 mrt ‘15

Alle huurders van de sociale huurwoningen van Welbions gaan per 1 juli 1% meer huur betalen. Dit lieten de verhuurder en huurdersorganisatie Ookbions in een gezamenlijke verklaring weten.


Met een verhoging van 1% volgt Welbions het inflatiepercentage, dus per saldo wordt de huur helemaal niet verhoogd. Uitkeringen en salarissen volgen immers ook (minimaal) de inflatie.


De beperkte huurverhoging - we berichtten al eerder - is voor de huurders van Welbions voor een belangrijk deel te danken aan de inzet van huurdersorganisatie Ookbions.

Voorzitter Aansorgh stelt dat ‘het resultaat uiteindelijk mede tot stand gekomen is door onze inzet en onderhandelingen. We wilden absoluut dat de huurders van sociale huurwoningen werden ontzien’. De invloed van huurdersorganisaties is recent wettelijk fors uitgebreid.


Directeur Rupert van Welbions wijst op de noodzaak om in 2013 en 2014 de huren fors te verhogen, en claimt dat met tegenzin te hebben gedaan: ‘Door het huidige kabinetsbeleid met de verhuurdersheffing die oploopt tot 6 miljoen per jaar, konden we niet anders. In feite is het een huurdersbelasting, waarbij vooral de lagere inkomens werden getroffen.’

Inzet bij de onderhandelingen met Ookbions was een verhoging van 2,5%, waarop ook de meerjarenbegroting was gebaseerd. Kind van de rekening worden toekomstige investeringen en onderhoudsprojecten. Ook werd de organisatie bij Welbions al flink afgeslankt, inclusief de nodige ontslagen. Recent nog werd een nieuwe, efficiëntere opzet van wijkcoaches en wijkbeheerder ingevoerd.


De landelijke koepel voor woningcorporaties, Aedes, trok eind januari al aan de bel met de zorgelijke ontwikkeling dat steeds meer huurders grote moeite hebben de exploderende huren op te brengen. Het aantal huisuitzettingen wegens huurschuld neemt fors toe.


Afgelopen maand voerden diverse partijen actie tegen de komende huurverhoging. Na de landelijke actiedag eind januari startte de Nederlandse Woonbond een handtekeningenactie. Ook in de Kasbah werden die opgehaald - een kopie van de hier ingezamelde handtekeningen is aan Welbions aangeboden. De SP kwam - kort voor de verkiezingen - in de benen met eenzelfde actie.


De huurverhoging per 1 juli bedraagt bij Welbions 1% voor de sociale sector en 2,5% voor huurwoningen in de vrije huursector (inflatie + 1,5%). Uiterlijk 1 mei ligt bij alle huurders de brief met de nieuwe huurprijs in de brievenbus.


Knopje drukken, hendeltje trekken”

19 mrt ‘15

Vraag ons niet waar ze het over hadden, maar de deelnemers aan de eerste computergame-avond tijdens het wekelijkse KasbahCafé, pardon Kasbah Bewonersavond, hadden er duidelijk schik in.


Joep werd winnaar van het computer bowlen (al dachten enkele andere deelnemers daar toch ietsepietsje anders over) tijdens een spannend avondje gamen in de Grote Zaal van de Tempel. Daar hadden enkele game enthousiasten een tweetal gameconsoles opgesteld, aangesloten op beamers voor een bloedstollende belevenis in allerhande topactuele games. De ronkende motoren en uit elkaar spattende strijders spetterden van de muur. Gelukkig was het maar virtueel...

Naar we vernamen komen er de volgende keer méér controllers, voor een nog zinderende groepscompetitie op het grote scherm. Doe jij ook mee?

Aan het eind van de avond liet Ineke als coördinator (m/v) van de werkgroep KasbahCafé weten dat deze activiteit van de Bewonersvereniging Kasbah vanaf nu door het leven gaat als Kasbah Bewonersavond. De verwarring met de kroeg aan de Bazaar is te groot. Het KasbahCafé is de wekelijkse ‘inloopavond’ op donderdag voor bewoners (en vrienden) in buurtcentrum De Tempel.


“Gematigde huurverhoging 2015”

7 mrt ‘15

De huurverhoging per 1 juli 2015 wordt een ‘gematigde huurverhoging’. Dit liet Welbions weten aan het bestuur van de bewoners-vereniging, in een reactie op het op 20 februari ingediende verzoek af te zien van de maximaal toegestane verhoging dit jaar.

Al op 28 februari berichtte deze website over dit in de wandelgangen opgepikte nieuws. Welbions liet in zijn schrijven van 5 maart aan de bewonersvereniging weten de komende huurverhoging te beperken. “Ik kan nu nog niet aangeven wat de huurverhoging precies wordt, omdat we nog in overleg zijn met [huurdersorganisatie] Ookbions. Zowel Ookbions als Welbions willen inzetten op betaalbaarheid, mits de juiste dingen worden gedaan voor de toekomst van de volkshuisvesting in Hengelo en dat Welbions financieel levensvatbaar blijft.” liet manager wonen, B Schipper weten.

De aankondiging is een opsteker voor zowel de bewonersvereniging, als de actievoerders die de afgelopen weken de deuren langs gingen. Onder andere de Nederlandse Woonbond verzamelde handtekeningen in de Kasbah tegen de huurverhoging.


Welbions snoeit struiken Esplanade...

6 mrt ‘15

... zodat de karakteristieke doorkijk in de onderbouw in ere hersteld wordt. Tegelijkertijd zullen de gele klinkers in de onderbouw worden gereinigd.

In zo’n 8 jaar zijn de in 2006 geplante struiken rondom de Esplanade zó hoog geworden, dat de karakteristieke doorkijk vanaf het amfitheater bij buurthuis De Tempel naar de weilanden ten oosten van de Kasbah compleet verdwenen was. Welbions liet tijdens het periodiek overleg met de bewonersvereniging weten de komende weken te beginnen met het snoeien. De struiken zijn 2006 geplant in het kader van het groenplan dat toen werd gerealiseerd.

Onderdeel van het toenmalige groenplan was het opnieuw bestraten van de onderbouw, al
bleek voor nieuwe stoeptegels destijds geen geld meer beschikbaar. Wel werden speelse vlakken gevuld met gele straatklinkers. Die zijn er de afgelopen jaren niet geler op geworden en zullen nu gereinigd worden. Een eerste proefreiniging vond reeds plaats en februari. Ook werden toen op enkele plaatsen aan de Voorhof/Booggang de grote tegels die de groenperken in tweeën delen, opnieuw gelegd.

De komst van de nieuwe wijkcoach was aanleiding het periodiek overleg, dat mede door het tijdrovende overleg over het balkononderhoud, in 2012 in de versukkeling was geraakt, weer op te pakken. Vooral de al in december 2012 tijdens een schouw in de onderbouw geconstateerde schades, staan op de agenda om nu (eindelijk) eens aangepakt te worden. Uiteraard aangevuld met de sindsdien ontstane knelpunten.


Nieuw nummer GEAS Energiewacht

24 feb ‘15

Vanaf nu kunnen bewoners bij storing aan hun CV-installatie het nieuwe, lokale telefoon-nummer van GEAS Energiewacht bellen. Eind van dit jaar komt het (dure) 0900 nummer te vervallen.


Het is een
van de laatste ‘fusie-erfenisjes’  bij Welbions: verschillende leveranciers voor het onderhoud van de CV- en warmwaterinstallatie. Huurders van St. Joseph hebben al sinds geheugenis te maken met GEAS, eerst GEAS Inhome, de laatste jaren GEAS Energiewacht. De andere fusiepartner, Woning-corporatie Ons Belang, liet deze werkzaamheden door Veenstra verzorgen.


Tegelijk met de wijziging bij Welbions krijgt GEAS Energiewacht een lokaal 053 telefoonnummer. Alle huurders van Welbions - dus ook wij in de Kasbah - kunnen vanaf nu het nieuwe GEAS nummer gebruiken.


Eind 2015 komt het dure 0900-nummer te vervallen.

De kosten van het abonnement - zowel onderhoud als storingen en reparaties - zijn inbegrepen bij de huur!


Kasbah: duurzaam, lokaal en sociaal

02 feb ‘15

Het is al bijna een traditie: de jaarlijkse bewonersbarbecue op de Esplenade. Ofschoon de zomerse temperaturen nog ver weg lijken, kan 20 juni vast in de agenda’s worden genoteerd!

De feestcommissie die tekende voor de voorgaande barbecues en het jubileumfeest ‘Kasbah40’, organiseert op 20 juni opnieuw een spetterend buurtfeest! Onder het motto ‘Kasbah: duurzaam, lokaal en sociaal’ gaan Willy en Erik voor (oud)bewoners, hun vrienden en omwonenden opnieuw aan de slag voor een gezellig samenzijn. Samen met enthousiaste vrijwilligers wordt weer een barbecue geregeld en daarbij komt dit jaar het accent te liggen op thema’s die de Kasbianen na aan het hart liggen: duurzaam, lokaal en sociaal. Zo moet de sociale samenhang met de omgeving verder vergroot worden. De Kasbah wordt immers nog steeds als eiland gezien in de wijk.

Ideeën of suggesties? Het geniale recept voor het ultieme smikkelen en smullen? Een voorstel om je hobby, werk of vaardigheid te exposeren? Laat het ons weten!

NIEUWE DATUM: 20 juni i.v.m. nacht van Hengelo.

Bij de inkoop van met name het eten zal zo veel mogelijk gebruik gemaakt worden van lokaal geproduceerd biologisch verantwoord voedsel. Vlees uit Twente en wellicht salades van de volkstuinen!

UPDATE: 5 mrt: Er is door het bestuur EUR 100 beschikbaar gesteld dit jaar. Daarnaast is een Buurtbon aangevraagd voor het festijn.

UPDATE: De aanvraag is inmiddels door enkele tientallen bewoners met een handtekening ondersteund! Waarvoor onze dank! Noteer 20 juni maar vast in jullie agenda!

Welbions introduceert de wijkcoach

23 jan ‘14

Welbions voert een nieuwe structuur in voor de contactpersonen met zowel bewoners als bewonersgroepen.


De functies wijkcoördinator en wijkconsulent komen te vervallen worden overgenomen door de nieuw ingevoerde wijkcoach. De functie wijkbeheerder blijft bestaan.

De wijkcoach voor (o.a.) de Kasbah wordt Benno Snuverink en Jos Wientjes de wijkbeheerder.

Lees meer


Plannen Kasbah-AED

30 dec  ‘14

Het bestuur van de bewonersvereniging

heeft de enkele maanden geleden opge-

richte werkgroep Kasbah AED Proof verzocht concrete plannen uit te gaan werken voor de beschikbaarheid van een AED in de Kasbah.

De werkgroep, die (vooralsnog) bestaat uit de bestuursleden Jolien en Metin, heeft de afgelopen tijd een eerste inventarisatie gemaakt van de (on)mogelijkheden om te komen tot een AED in ons complex.

Lees meer


Plastic wordt niet (meer) opgehaald

23 dec ‘14

De gemeente liet in een reactie op herhaalde meldingen weten dat in de Kasbah geen plastic (meer) wordt ingezameld.

Sinds november 2013 wordt in de Kasbah het plastic en oud papier niet meer ingezameld door Twente Milieu. Het bedrijf heeft gelijktijdig twee ondergrondse containers aan het einde van de Eendengang /Drie Turven (bij het weiland) omgebouwd voor plastic en oud papier. Bewoners kunnen daar kosteloos gebruik van maken; geopend worden de containers met de milieupas. Volgens het schrijven aan de bewoners waarin dit eind september 2013 werd bekend gemaakt, was sprake van een proef.

Of die proef geslaagd is, heeft Twente Milieu nooit laten weten, maar gelet op de grote hoeveelheid plastic die bewoners bij de andere ondergrondse containers blijven aanbieden, kunnen we stellen dat de proef

faliekant mislukt is.

Het vreemde is dat Twente Milieu de plastic zakken bij de ondergrondse containers aan de Boomgaard/Eendengang wel elke 2 weken ophaalt - tegelijk met de omringende straten - maar aan de Bazaar/Booggang niet. Dit terwijl de loopafstanden tussen beide locaties en de ondergrondse containers bij het weiland de even groot zijn.
Na enkele meldingen via de Buiten Beter app belde vanmorgen een medewerker van de gemeente Hengelo
met de melding dat uit zijn overleg met Twente Milieu was gekomen dat er niets werd en wordt opgehaald in de Kasbah.

Het onderwerp staat al enige tijd op de agenda van bestuur van de bewonersvereniging, aangezien meerdere bewoners hun ergernis over het rommelige aanzicht van de wijk niet onder stoelen en banken steken. Naar verwachting zal begin februari contact gezocht worden met zowel Twente Milieu als de gemeente Hengelo. Laatstgenoemde is niet alleen opdrachtgever voor de inzameling, maar ook de afzender van de jaarlijkse afvalstoffenheffingen die we voor de inzameling mogen moeten ophoesten.

UPDATE: 15 feb ‘15: De komende jaren gaan alle rolcontainers (groen en grijs) verdwijnen in Hengelo en krijgen alle wijken ondergrondse containers met bijbehorende ‘klikprijs’.Autobrand onder Kasbah

10 dec ‘14

In de vroege morgen van 10 december is in de onderbouw van de Kasbah aan de Boomgaard  een auto uitgebrand.

Omwonenden hoorden kort na 01 uur een harde knal gevolgd door een hoop geschreeuw. Korte tijd later arriveerden politie en brandweer voor het blussen van het brandende voertuig onder nummer 13.
Met de poging tot brandstichting van een voertuig aan de Voorhof in juli vorig jaar nog vers in het geheugen, stond de parkeerplaats al snel vol met verontruste aanwonenden.

De high-res afbeeldingen staan in onze fotogalerij.


Kunstwerk in Amfitheater

05 dec ‘14

Een soort Sinterklaascadeautje: vanmiddag werd in het Amfitheater naast buurtcentrum De Tempel een een kunstwerk geplaatst van Theo Blom, de broer van architect Piet Blom. Het uit 1965 daterende werk hing aanvankelijk in de Boerderij op de Campus, totdat die in 2003 werd verbouwd.

Het Amfitheater is al jaren een ongebruikte, donkere uithoek van de Kasbah, afgesloten met een groot anti-vandalisme hek. Welbions zal binnenkort(?) de verlichting in het geheel aanpassen, zodat het kunstwerk al vanaf de Esplenade te zien zal zijn.

De high-res afbeelding staat in onze fotogalerij.


Het in het Amfitheater geplaatste kunstwerk is een onderdeel van de plannen om van de Kasbah een soort openlucht museum te maken rond het thema architectuur en Piet Blom in het bijzonder. Er bestaan plannen om de nissen aan de parkeerplaatsen daartoe te voorzien worden van informatiepanelen. Vorig jaar werden daartoe reeds de aanhangers en andere zaken uit de nissen verbannen.


UPDATE: 5 MRT 2015: Twee verlichtingselementen zorgen er sinds deze week voor dat het kunstwerk ook ‘s avonds goed te zien is.


Wat vooraf ging....

 

Zulke romantische beelden zijn sinds de kaalslag voor de aanleg van de Elsbeek (“de natuur terug in de wijk”) verleden tijd...

NIEUWS


Bewoners barbecue: lekker!

25 sep ‘14

Ook dit jaar was er weer een bewonersbarbecue. Plaats van handeling was opnieuw de Esplenade. De feestcommissie die tekende voor het jubileumfeest ‘Kasbah40’,  organiseerde op 20 september in samenspraak met de bewonersvereniging het feestje.


Zo’n 45 (oud)bewoners hadden zich aangemeld en deden zich te goed aan de rijkelijk aanwezige spijzen en dranken.


Anders dan voorgaande jaren, was het evenement gericht op (oud)bewoners.