actueel.dekasbah.nl


Opnieuw autobrand in Kasbah

03 okt ‘15

Nog geen jaar na een autobrand aan de Boomgaard, brandde in nacht van 3 oktober opnieuw een auto uit in de onderbouw.

Niet alleen de plek was vrijwel dezelfde als op 10 december 2014, ook de gedupeerde was dezelfde. Kort voor middernacht ontdekten omwonenden een brandende auto in de onderbouw van de Boomgaard.

Brandweer en politie waren gelukkig snel genoeg ter plekke om erger te voorkomen. Bewoners werden gewekt doordat alerte bewoners luidruchtig claxoneerden.De brand toonde - opnieuw - aan dat de onder de balkons aangebrachte isolatiepanelen daadwerkelijk behoorlijk brandvertragend zijn. De schade bestond, naast natuurlijk de verloren gegane auto, uit de nodige roetvorming in de trappenhuizen. Welbions nam geen halve maatregelen en schoonmaakbedrijf Reerink was maar liefst een hele week in de weer de zaak te grondig reinigen.


De brand zette de veiligheid opnieuw op de agenda. Bereikbaarheid en vindbaarheid zijn knelpunten die aandacht behoeven. Ook de door sommige bewoners voor de aftimmering van ‘hun’ nissen gebruikte brandbare materialen zullen de komende tijd in beeld komen.Play it again, Robin...

15 juni ‘15

Liefhebbers van lekkere sfeervolle live muziek konden afgelopen zondagavond terecht in de Kasbar. Vanaf 20 uur speelde Robin bekende POP-klassiekers.

Een kleine week voor zijn optreden tijdens de Kasbah BBQ bracht Robin in de Kasbar bekende POP-klassiekers ten gehore voor een enthousiast publiek.

Het optreden was een try out voor een nieuwe serie optredens en dat die een succes moeten worden, bleek wel uit de prima sfeer die ‘onze’ guitarman  wist te creëren.
Wellicht de  leukste momenten bij live optredens zijn de spontane bijdragen. Zo werd Robin bij enkele nummers vocaal bijgestaan door medekasbahbewoonster Monique en stamgast Robert Jan.

Schuurverkoop goed bezocht

13 juni ‘15

Zaterdag 13 juni openden enkele bewoners hun schuren en pandjes tijdens de jaarlijkse Kasbah Rommelmarkt voor een onvervalste schuurverkoop.

Terwijl de winkeliers aan de zuidkant van de Kasbah hun jaarlijkse voorjaarsrommelmarkt hielden, openden traditiegetrouw enkele bewoners hun schuurdeuren voor een echte Kasbah-Schuurverkoop. Ofschoon de belangstelling voor rommelmarkten in het algemeen de afgelopen jaren afneemt, hadden de standhouders dit jaar niet echt te klagen, of het zou moeten zijn over nat geregende koopwaar.

Bezoekers die waren uitgekeken op de niet altijd even creatieve waar die werd aangeboden in de standjes aan de Boomgaard en Eendengang, konden voor serieuze creaties terecht in Oscar’s galerie aan de Booggang. Ook het Piet Blom Museum was (voor ons onverwacht) geopend.

In de onderbouw tussen Booggang en Voorhof hadden enkele bewoners hun waren uitgestald. Anders dan tijdens de eerste Schuurverkoop in december 2012, was er dit keer geen ‘volg de vlaggetjes’ promotie. Wel de eerste plannen voor een echte kunstmarkt in de onderbouw.

Willy, Kasper en Erik openden aan de Boomgaard hun Smikkelhoek waar zowel bewoners als bezoekers neerstreken om te genieten van vers gezette koffie en broodjes Bockwusrt op het geïmproviseerde terrasje.

Eerstvolgende Smikkelhoek is gepland voor 26 september in de onderbouw van de Kasbah.


Wijziging afvalcontainers

13 mei ‘15

Twente Milieu wijzigt deze week de opstelling van de ondergrondse afvalcontainers rond de Kasbah.

We scheiden steeds meer afval waardoor de hoeveelheid restafval - waarvoor betaald moet worden - sterk is afgenomen de afgelopen twee jaar. Tegelijk neemt met name de hoeveelheid ‘verpakkingen’  (plastic) fors toe. Ofschoon de verpakkingen en oud papier gratis in de ondergrondse container bij de Eendengang/Drie Turven kunnen worden gegooid, staan steeds meer zakken ‘plastic’  bij de ondergrondse restafval-containers.

Voor de hele Kasbah, zo liet de gemeente weten, zou bij het huidige aanbod van restafval, slechts één container genoeg zijn. Tot nu toe staan er 4 (waren er ooit 7). Als de komende jaren de door de gemeente beoogde reductie van het restafval per inwoner van de huidige 150 kg naar 50 kg daadwerkelijk gehaald wordt, is dat nog minder.

De wijzigingen:

Restafval-container buitenzijde Kasbah aan de Zwavertsweg verdwijnt.

Restafval-containers zuidkant, Boomgaard verdwijnen en worden vervangen door verpakkingen/plastic plus oud papier.

Onveranderd:

Restafval bij de Boekerij en de pakeerplaats bij Bazaar/Booggang.

De nieuwe situatie sluit aan bij de plannen van de gemeente om de afvalinzameling de komende jaren te veranderen. Ofschoon definitieve besluiten later dit jaar verwacht worden, is zeker dat er minder inzamellocaties komen voor restafval en er afvaleilanden komen voor verpakkingen, oud papier, textiel en glas. Ook zal de inzameling aan huis worden teruggebracht. Sinds 26 november 2008 zijn gemeentes niet langer verplicht huis aan huis afval in te zamelen en zijn gemeentes vrijer in hun beleid. In de afvalverordening 2012 van de Gemeente Hengelo wordt dientengevolge als maximale afstand voor inzamellocaties voor afval 125 meter genoemd.

De gemeente wil geen restafvalcontainers en containers voor glas, textiel en plastic op één locatie.


Voor de Kasbah is de situatie nu als volgt:


Aanbieden restafval (1 Euro per klik van 30 liter):

 1. Parkeerplaats Bazaar/Booggang

 2. Boekerij (bij weiland)


Aanbieden verpakkingen/plastic (gratis):

 1. Eendengang/Drie Turven (bij weiland) (met milieupas)

 2. Boomgaard/Eendengang (met milieupas)

 3. Afvaleiland bij winkelcentrum Groot Driene


Aanbieden oud-papier (gratis):

 1. Eendengang/Drie Turven (bij weiland) (met milieupas)

 2. Boomgaard/Eendengang (met milieupas)

 3. Afvaleiland bij winkelcentrum Groot Driene


Alle ondergrondse containers bij de Kasbah open je met je milieupas; op het afvaleiland bij het winkelcentrum is geen milieupas nodig! In alle gevallen hoeft er alleen voor restaval betaald te worden.

Begin januari 2015 ontstond naar aanleiding van de verkleining van de opening van de restafvalcontainers een discussie over de tarieven. Enkele  bewoners voelden zich ‘genaaid’  door de gemeente. Kostte een ‘klik’ in 2014 nog EUR 1,70, na de halvering van de opening werd deze met 1 Euro duidelijk méér dan de helft. Over het hoofd werd gezien dat per 1 januari ook de tarieven voor restafval in de grijze minicontainers (van de woningen rondom de Kasbah) met dezelfde 17% verhoogd werden. Het vaste tarief werd tegelijkertijd opnieuw verlaagd. Wie niet meer dan één keer per week een ‘nieuwe klik’  nodig heeft, betaalt niet meer dan in 2014... Afvalscheiden wordt echt lonend in 2015....

De verandering van de afvalcontainers vloeit voort uit het eerder dit jaar gedane verzoek van de dekasbah.nl om de afgesloten restafvalcontainer aan de Boomgaard/Eendengang niet weg te halen, maar om te bouwen naar plastic. Daarnaast vond overleg plaats met omwonenden die de rotzooi van medebewoners voor hun deur spuugzat zijn.

UPDATE 24 mei: In de beste Kasbah-traditie is prompt de pleuris uitgebroken over de wijzigingen. Milieubewust zijn en ruimdenkendheid klinken leuk, maar lekker behoudend gezeik is pas ècht de bom! Afval scheiden en het milieu zijn iets voor in het stemhokje of de brievenrubriek van de krant - niet voor de dagelijkse praktijk, wanneer er zèlf 25 meter verder gelopen moet worden...

(wijzigingen voorbehouden....)


Buurtbon voor Kasbah feest

10 mei ‘15

De aanvraag voor een buurtbon voor het Kasbah buurtfeest ‘Duurzaam, lokaal en sociaal’ is deze week toegewezen door de gemeente.

Direct bij de aftrap van het ‘Buurtbonseizoen 2015’ is in januari door de maker van deze website (Erik) een buurtbon aangevraagd voor een bewonersfeest, dat op 20 juni gaat plaatsvinden. De aanvraag werd ondersteund door zo’n 50 bewoners! Centraal staat de jaarlijkse bewonersbarbecue, maar nu de buurtbon binnengehaald is, zal het programma kunnen worden uitgebreid.

Bewoners die willen meedoen met het organiseren van het feest, of ideeën hebben voor activiteiten, worden door Willy en Erik van harte uitgenodigd van zich te laten horen! 074-7110380 (13 - 19 uur).

Het motto van het bewonersfeest is dit jaar  ‘Duurzaam, lokaal en sociaal’. Zo wordt er gehoor gegeven aan een enkele jaren geleden genomen besluit van de Bewonersvereniging Kasbah om bij dit soort evenementen zo veel mogelijk biologisch geproduceerd vlees aan te bieden - ingekocht wordt bij dezelfde Twentse boer als in 2014 - en zullen ook omwonenden worden uitgenodigd. De Kasbah wordt immers nog steeds (te veel) gezien als een eiland in de wijk. Plastic wegwerp bordjes, bekertjes en bestek zullen niet meer aangeboden worden.

Buurtbonnen zijn een financiële bijdrage voor activiteiten die een positieve bijdrage leveren aan de leefbaarheid de buurt. Dit jaar heeft de Gemeente Hengelo er in totaal 77.00 Euro beschikbaar voor gesteld. De Bewonersvereniging Kasbah heeft eerder een bijdrage van 100 Euro toegezegd voor het feest.


Bewoners: let op uw spullen!

10 mei ‘15

Afgelopen dagen werden in de Kasbah op enkele plekken spullen ontvreemd.

Nog geen anderhalve maand na een voorlichtingsavond over inbraakpreventie is het ook in de Kasbah raak: afgelopen dagen verdwenen er op diverse plekken in de Kasbah spullen van bewoners. De daders lijken het te hebben voorzien op min of meer antieke spullen in de trapopgangen. Ook werd er in een ruimte in de onderbouw ingebroken.

Bewoners wordt aangeraden niet alleen waakzaam te zijn, maar vooral ook geen (waardevolle) spullen op de trapopgangen te plaatsen. Ook zichtbaar in de onderbouw geplaatste spullen (‘dat moet toch kunnen hier’) trekken de aandacht van ongewenste ‘gasten’.

Tijdens de door de politie en gemeente georganiseerde voorlichtingsbijeenkomsten werd benadrukt dat bewoners verdachte situaties vooral moeten melden bij de politie. In geval van op heterdaad betrapte inbrekers kan (dient) dit te gebeuren via 112. Voor meldingen via 112 is er sinds kort zelfs een special app voor de smartphone.


Nieuw afval-eiland Groot Driene

30 apr‘15

Bij het Winkelcentrum Groot Driene is een nieuw ondergronds afvaleiland in gebruik genomen. Aan de kant van de Jumbo kunnen bewoners hun glas, papier, plastic en textiel kwijt.

Het nieuwe afvaleiland komt in de plaats van de afvalcontainers die aan de parkeerplaats bij de Jumbo stonden opgesteld. Dankzij een eigen ‘parkeerplek’ voor de vuilniswagens die de containers komen legen, blokkeren deze niet langer de parkeerplaats.

Bewoners kunnen de containers zonder milieupas en kosteloos doorlopend gebruiken voor:

 1. oud papier

 2. verpakkingen (plastic verpakkingen, drankkartons en blik)

 3. textiel

 4. glas (gekleurd)

 5. glas (blank)

De op de foto rechts zichtbare lelijke bovengrondse oranje containers voor plastic zijn inmiddels verwijderd.

De plaatsing van de ondergrondse containers vormt een onderdeel van het gemeentelijke beleid ten aanzien van afvalinzameling en afvalscheiding. Hierover worden in de loop van dit jaar verdere politieke beslissingen verwacht, maar vast staat al wel dat over de stad verspreide afvaleilanden met ondergrondse containers hierin een belangrijke rol gaan spelen. De persoonlijke minicontainers (de ‘Otto’s’) gaan binnen een paar jaar uit het Hengelose straatbeeld verdwijnen.

Niet bij het afvaleiland, maar wel op de kar van Hans aan de Bazaar, kunnen bewoners hun oud ijzer (incl blik) kwijt.

Sinds 1 mei 2015 mag ook in Hengelo blik in de zak met plastic verpakkingen. Al vanaf de jaarwisseling mogen er ook de drankkartons in.)

Lees meer


‘Blommetjes’ bezoeken Kasbah

25 apr‘15

Afgelopen weekend organiseerde het Piet Blom Museum een bijzonder evenement in de Kasbah. De familie Blom bezocht de Kasbah en werd door enkele bewoners thuis ontvangen.

Ruchtbaarheid was er niet aan gegeven en zelfs op de website van het Piet Blom Museum was er niets over terug te vinden, maar afgelopen zondag bezocht een grote groep ‘Blommetjes’ (we citeren Abel Blom, zoon van de architect) de Kasbah en het Piet Blom Museum. Dat had zijn deuren geopend voor een evenement rond de officiële onthulling van het vorig jaar in het Amfitheater geplaatste kunstwerk van Theo Blom (de broer van de architect). Dit uit 1961 daterende werk was ontworpen om de schutting rond het Stedelijk Museum in Amsterdam tijdens de toenmalige verbouwing te verfraaien. Vier jaar later kreeg het een plekje in de Boerderij van de UT-Campus, waar het in 2002 moest wijken voor een renovatie.

Enkele bewoners hadden hun woning opengesteld voor de bezoekers, die in groepjes door het complex werden geleid. Dat leverde enkele ontnuchterende reacties op: ‘is geen typische Kasbahwoning meer’,  hoorde een van de bewoners die zijn huis met strak gespackspuite wanden had aangepast aan de moderniteit - maar was het niet juist de idee van Piet Blom dat bewoners hun woning zelf zouden vormgeven?

Zondag werd - zonder dat de bewoners daar in gekend waren - het Kasbah Amfitheater omgedoopt in het Theo Theater, zoals uit de opgehangen plaquette blijkt.


Welbions repareert ‘stedelijk dak’

16 apr ‘15

Het karakteristieke rode ‘dak van de Kasbah’  wordt sinds deze week in ere hersteld. De na een flinke storm in 2005 aangebrachte noodreparaties met stukken lood, worden vervangen door nieuwe dakpannen

Dik tien jaar geleden waaiden in de Kasbah tijdens een flinke storm op talloze plekken dakpannen van de daken. Sinds die tijd ontsierden stuken lood ons ‘stedelijk dak’, aangezien de originele pannen niet meer voorhanden waren. Vooral de pannen aan de rand van de daken bleken een probleem.

Welbions startte deze week de lang verwachte vervanging. Aannemersbedrijf Heegeman is met een hoogwerker in de weer om overal fonkelnieuwe pannen te leggen en de stukken lood te verwijderen.

De werkzaamheden vloeien (mede) voort uit het overleg dat het vorige bestuur van de bewonersvereniging de afgelopen jaren voerde met verhuurder Welbions.

Kunnen wij binnenkort weer het dak op klauteren om de inmiddels als ons handelsmerk bekende foto van de Kasbahdaken ‘loodvrij’ te maken...


Ventilatoren, een update

9 apr ‘15

Welbions liet weten bij de aangekondigde plaatsing van de nieuwe ventilatoren de luchtinlaatroosters op een andere plek te gaan plaatsen.

Naar aanleiding van een verzoek van een van de bewoners (de maker van deze website) of een van de twee luchtinlaatroosters in het slaapkamerraam geplaatst kan worden in plaats van in de woonkamer, heeft Welbions besloten overal een van de twee roosters in de slaapkamer te plaatsen.

Nu er in de B-, C- en D-woningen maar één rooster in de terraspui wordt gezet, resteert de vraag; ‘aan welke kant?’ Aan de kant van de tussenmuur tussen de balkons, of de andere kant. Welbions verzocht via de (inmiddels afgetreden) voorzitter de Algemene Vergadering te vragen hoe de bewoners hier over denken.

Tijdens de Algemene Vergadering bleken de aanwezige bewoners geen standpunt in te kunnen/willen nemen over de plek in de pui waar die roosters het beste konden komen. Van Welbions werd verlangd eerst maar eens te inventariseren of bewoners die roosters wel willen hebben.


Welbions is eind maart begonnen met de plaatsing van nieuwe ventilatoren en het aanbrengen van ventilatieroosters. Samen vormen ze een modern systeem van luchtverversing in de Kasbahwoningen, waarbij de mate van ventilatie kan worden aangestuurd door de gemeten vervuiling van de lucht, in de vorm van CO2.  In de keuken komt een aansluiting voor een motorloze afzuigkap.


Enkele bewoners die al een nieuwe ventilator hebben, lieten weten daar erg tevreden over te zijn. Vooral de geruisloze werking werd als positief punt genoemd.

Lees meerAlgemene Vergadering 2015

9 apr ‘15

Donderdag 9 april vanaf 20 uur vond de jaarlijkse Algemene Vergadering plaats van de Bewonersvereniging Kasbah. Ongeveer 25 bewoners kwamen bijeen in buurthuis De Tempel.

Het bestuur legde verantwoording af voor de verrichte activiteiten in het afgelopen jaar en de aanwezige bewoners gingen in gesprek met het bestuur.

meer


Kasbah activiteiten 28 maart

29 mrt ‘15

Zaterdag 28 maart waren er tussen 11 en 16 uur weer diverse activiteiten in de onderbouw van de Kasbah. In buurthuis De Tempel vond weer een kledingbeurs plaats en de winkeliers houden hun voorjaarsmarkt.

Tijdens de voorjaarsmarkt van de winkeliers aan de Eendengang en Boomgaard waren ook de bewoners actief. Oscar had z’n galerie (Voorhof 4, direct tegenover De Tempel) geopend en ook het Blom Museum verwelkomde belangstellenden. Ineke’s kledingbeurs trok opnieuw meer belangstelling, zowel van kopers als aanbieders die in de Voorhofzaal van De Tempel hun tweedehands kleding aanboden. Willy, Kasper en Erik stonden met hun Smikkelhoek aan de Boomgaard - met Willy’s groentesoep, verse koffie en warm afgebakken broodjes bockwurst of kaas.

 

NIEUWS

Psssst, niet verder vertellen....

27 mei ‘15

Geheimtip van ..... (naam en adres bij de redactie bekend).

De plaatsing van de ventilatieroosters vereist de vervanging van de ramen. Van een van de bewoners (m/v) kregen we de gouden tip die voor wie nog enkel glas in z’n slaapschuur heeft, interessant is: laat dáár een van de twee ventilatieroosters monteren. Zonder huurverhoging toch in één raam lekker comfortabel dubbel glas... En fatsoenlijke ventilatie in de slaapschuur. Tel uit je winst!