actueel.dekasbah.nl

16 april: brocante markt en kledingbeurs

16 apr ‘16

Het hobby-winkeltjes-marktseizoen begon dit jaar op 16 april met een markt in de onderbouw, tussen 11 en 16 uur. Tegelijk was in de Tempel de Kasbah Kledingbeurs.


Rommelmarkt voor de een, prachtige antieke spulletjes voor de ander. In de aan de Eendengang en Boomgaard opgestelde marktkramen konden de bezoekers hoe dan ook hun slag slaan. Bewoners hielden hun schuren dit keer dicht.

In buurthuis De Tempel organiseerde de werkgroep Bewonersavond van de bewonersvereniging in samenwerking met Ruilkring Twente weer een kledingbeurs, waar gebruikte kleding kon worden geruild, verkocht of gekocht.

Huurverhoging dit jaar variabel

13 apr ‘16

Op 1 Juli is het weer zover: de jaarlijkse huurverhoging. Dit jaar verhoogt Welbions de huren voor de 'lage en midden inkomens' (tot € 44.360) met 1,3%. Goed nieuws is er voor huurders die nog niet zo lang geleden verhuisden: als zij nu reeds de 'streefhuur'  betalen, gaat hun huur dit jaar met slechts 0,6% omhoog.

De maximale 'basishuurverhoging' die de corporaties mogen doorvoeren per 1 juli bedraagt in 2016 2,1%, maar Welbions koos er voor dit te beperken tot 1,3%. Alleen de inkomens boven € 44.360 krijgen een verhoging van maximaal 4,6%.

meer


Oefening ‘Pang Pang’ ongevaarlijk

6 apr ‘16

Nee, het heeft niets te maken met die ‘continentale crisis’ of ‘het enige alternatief is oorlog’ na het referendum in NEEderland. ‘t Is maar een militaire oefening in het gebied tussen Arnhem, Zwolle en Enschede.  Majoor Kees en zijn manschappen kun je tussen 11 en 22 april zo maar tegenkomen tijdens een fiets of wandeltochtje door het mooie buitengebied rond de Kasbah.

Verplaatsen doen ze zich te voet en - voor zover niet wegbezuinigd - met de overgebleven terreinvoertuigen; ze richten observatieposten in en voeren verkenningen uit. Ze zijn bewapend, maar overeenkomstig de suggesties van een bekend Nederlands politicus, wordt geen (oefen)munitie meer gebruikt. “Pang!” betekent: je bent uit!

Publieksplein naar Westermaat

5 apr ‘16

Het Publieksplein in het stadhuis verhuist per 18 april naar het stadskantoor aan de Hazenweg 121 (bedrijventerrein Westermaat, bereikbaar met buslijn 13). De balies van Burgerzaken en het Zorgloket zijn dan niet meer in het stadhuis te bezoeken, voor bijvoorbeeld uw nieuwe paspoort, geboorte-aangifte of zorgvraag.

De verhuizing is nodig omdat het stadhuis dicht gaat vanwege een nogal grondige renovatie, waarbij onder andere asbest verwijderd zal worden.

Tot 1 juli kunnen bruidsparen nog terecht in het stadhuis. Vanaf juli 2016 tot september 2018 worden huwelijken gesloten in het Markant-gebouw op de hoek Marskant/Deldenerstraat. Daar wordt een trouwzaal ingericht. De trouwauto kan bij het gebouw parkeren. Volgauto’s krijgen een ontheffing voor het Mitchamplein. Bruidsparen kunnen natuurlijk ook trouwen op een van de andere vaste trouwlocaties.


Heropening Galerie Ozy Makeev

3 apr ‘16

Door ziekte van de galeriehouder stond de tijd een beetje stil aan de Voorhof 2-4. De komst van een nieuwe bedrijfsbuurman per april was reden voor Ozy iedereen uit te nodigen voor een feestelijke heropening op 2 april van de galerie tussen 10 en 14 uur. Een deur verderop (her)opende tegelijkertijd het Glasateljee op Voorhof 6.


Genietend van een lekker voorjaarszonnetje waren zo’n 10 bewoners en belangstellenden op het gebeuren afgekomen.


Open Huis Gezondheidscentrum ‘t Kompas

3 apr ‘16

Na een ingrijpende verbouwing van de schoolgebouwen van Het Kompas, opende deze week het gezondheidscentrum ‘t Kompas zijn deuren. Op zaterdag 2 april hield men Open Huis tussen 10 en 16 uur.


In het nieuwe gezondheidscentrum op de hoek Staringstraat/Jacques Perkstraat zijn naast huisartsen Wind en Bruns diverse disciplines gevestigd te weten Fysiotherapie ‘t Kompas (voormalige  fysiotherapiepraktijk Boersma CS), Logopedie Direct, ergotherapiepraktijk Ergo & Ik, podotherapie Wender en Diëtistenpraktijk Twente. Vanuit de thuiszorg zal Manna haar intrek nemen en SHO zal onder andere het laboratoriumonderzoek gaan aanbieden, in de vorm van bloedafname.

De inrit naar de parkeerplaats van het gezondheidscentrum is aan de Staringstraat ten einde de  Jacques Perkstraat te ontlasten. Het nieuwe gezondheidscentrum zit in het pand van de voormalige christelijke basisschool Het Kompas, die medio 2013 werd gesloten.

Nieuwe lijsterbessen  op Esplanade

07 mrt ‘16

Dit najaar gaat Welbions 8 nieuwe lijsterbessen op de Esplanade planten. Deze komen in de plaats van de resterende bomen, die aan het eind van hun levensduur zijn gekomen.


Ze mochten tijdens de herinrichting van de groenvoorziening in 2005 blijven staan, maar 10 jaar later valt ook voor de resteren de lijsterbessen in het midden van de Esplanade dit najaar het doek. Op 7 mei 2013 was al een zieke boom omgezaagd, waardoor het aanzien van onze ‘binnentuin’  er niet op vooruit ging. De resterende bomen zijn veel ouder geworden dan hun soortgenoten elders in parken en plantsoenen, maar zijn nu toch echt ‘op’.

Zieke boom reeds gekapt in mei 2013.


Vorig jaar legde Welbions bij de bewonersvereniging de vraag neer wat ‘de bewoners er mee aan wilden’, maar bij uitblijven van inbreng is nu gekozen ongeveer hetzelfde soort bomen te gaan herplanten. Verder uitstel is ongewenst, aangezien niet alleen de in 2013 gekapte boom herplant moet worden, maar de overgebleven bomen steeds vaker door losse takken een gevaar (en extra kosten) opleveren.

Blijven staan in 2005: de lijsterbessen op de Esplanade.


In een later stadium zal worden gekeken naar de overige bomen die in 2005 zijn blijven staan.


Nachtstand verlichting komt terug

07 mrt ‘16

Waar in Hengelo kun je midden in de nacht de krant op straat prima lezen? In de Kasbah! Nadat in april 2014 de verlichting van de onderbouw van de Kasbah gerepareerd is, brandt alles de hele nacht op volle sterkte. Daar moet binnenkort een eind aan komen.


In een tijd van energiebewustheid is het velen een doorn in het oog: de straatverlichting van de onderbouw die de hele nacht op volle sterkte is ingeschakeld. Het is een erfenisje uit medio 2014, toen de zaak weken lang helemaal niet werkte en vervolgens niet helemaal niet goed gerepareerd werd.


De onderbouw van de Kasbah kent, sinds de verbouwing van de verlichting een jaar of 15 geleden, 3 groepen verlichting:

  1. -de portiekverlichting, die 24 uur per dag ingeschakeld is,

  2. -armaturen die van zonsondergang tot zonsopgang ingeschakeld zijn,

  3. -armaturen die van zonsondergang tot middernacht ingeschakeld zijn (o.a. boven de parkeervakken).

Sinds medio 2014 gaat er om middernacht niets meer uit en zijn er dus nog maar 2 groepen.


Bij de nieuwe wijkcoach en wijkbeheerder voor de Kasbah heeft dekasbah.nl de zaak vorige maand opnieuw aangezwengeld en binnenkort zal door alle betrokkenen naar het probleem gekeken worden. Dan zal tevens gekeken worden naar enkele plekken die slecht verlicht zijn. Wordt vervolgd.


UPDATE: De wijkcoach heeft op 7 maart zijn intentie uitgesproken de nachtstand te herstellen.


UPDATE: Ook in april ’16 draait de stroommeter ‘s nachts op volle toeren!


UPDATE: 2 juni: doorgedrongen tot de bestuursvergadering van de bewonersvereniging. Wijkcoach zegt toe er nu toch echt werk van te gaan maken.


Bomen voor balkons worden gesnoeid

07 mrt ’16

10 mrt ‘16

Deze zomer hebben de bewoners aan de Eendengang, Boomgaard en Bazaar weer vrij uitzicht vanaf hun balkons. De in 2006 tijdens de grote groenrenovatie geplante bomen worden opnieuw gesnoeid.

Anders dan bij de vorige snoeironde op 16 november 2012, worden dit keer ook de bomen voor de balkons aan de Boomgaard gesnoeid (dus niet die in de boomgaard zelf!) en de bomen voor de balkons aan de Bazaar.


Over de voor de balkons geplante bomen zijn de mening verdeeld. Vooral nadat ze waren uitgegroeid, ontnamen ze de bewoners licht en uitzicht.  Op 31 juli 2012 was na een bewonersklacht al een van de bomen aan de Eendengang geveld - al was dat niet de bedoeling.


Binnen afzienbare tijd zal ook een nieuwe poging worden ondernomen om de gele klinkers in de onderbouw van hun groene aanslag te ontdoen.


UPDATE AUG ’16: : de klinkers zijn schoon, maar die bomen aan de Bazaar zijn nog steeds niet gesnoeid.


Kasbah Foodkast naar Eendengang

06 mrt ‘16

Na enkele jaren aan de Bazaar gestaan te hebben, verhuist de Kasbah Foodkast naar Eendengang 23. Dat fluisterde Freek ons in terwijl we aan een wijntje aan de heropende Kasbar nipten. Suzy gaat het initiatief voortzetten.

In de foodkast kunnen bewoners die etenswaren over hebben, deze achterlaten voor andere bewoners.


Landelijke Compostdag, 19 maart

06 mrt ‘16


Op zaterdag 19 maart is het Landelijke Compostdag en kunnen inwoners van Hengelo op vertoon van hun milieupas  bij het Milieupark aan de Wegtersweg gratis compost halen. Let wel: op = op, en neem zelf een schep en emmers/zakken mee!.

Dit jaar zijn er twee smaken: ferment of compost.

Ferment is gemaakt van afgevallen blad uit Hengelo, dat eind november in grote slurven is geperst waar geen zuurstof bij kon. Kalk, klei en bacteriën brachten het fermentatieproces op gang, dat enkele maanden later een soort ‘supercompost’ opleverde. Ferment bevat meer voedingsstoffen dan gewone compost en maakt planten weerbaarder tegen ziekteverwekkers.


Algemene Vergadering bewonersvereniging

03 mrt ‘16

20 Bewoners van de Kasbah waren er dit jaar op af gekomen: de Algemene Vergadering van de Bewonersvereniging Kasbah. In buurthuis De Tempel legde het bestuur verantwoording af voor het gevoerde beleid, konden de aanwezige bewoners hun wensen en klachten kenbaar maken en werd een nieuw bestuur gekozen.


Echt storm liep het niet bij de verkiezing van een nieuw bestuur. Aftreders genoeg, nieuwe kandidaten voor een bestuursfunctie: ho maar. Toch is er genoeg werk aan de winkel, zo bleek tijdens de matig bezochte avond.

Lees meer


Servicekosten: voor nieuwe huurders

22 feb ‘16

We zochten het even uit: hoe zit het met die servicekosten, waar enkele bewoners ons naar vroegen. Simpel:  nieuwe huurders betalen servicekosten, bovenop de kale huur.


Anders dan veel huurders elders, kenden huurders in de Kasbah geen servicekosten. Die waren door de voorgangers van de huidige verhuurder, Welbions, verdisconteerd in de (kale) huurprijs. Zo werd bijvoorbeeld door St. Joseph ooit de glasverzekering van een paar gulden bij de huur opgeteld.


Welbions, ontstaan uit de fusie van St. Joseph en de Hengelose Bouwvereniging Ons Belang, streeft  naar een uniforme regeling voor alle huurders (officiële versie), respectievelijk zoekt naar extra inkomsten ten einde de verhuurdersheffing (1,7 miljard per jaar voor alle corporaties samen) te bekostigen.

Lees meer


11 juni: Bewoners Barbecue

6 feb ‘16

Ook dit jaar steken we aan het begin van de zomer de barbecue aan! Bewoners en vrienden zijn op zaterdag 11 juni - bij slecht weer  een week later - welkom bij de inmiddels traditionele Kasbah Bewoners Barbecue.


Al enkele jaren is het een door veel Kasbah bewoners gewaardeerd evenement: de bewoners barbecue. Ook dit jaar organiseren Willy en Erik - wederom geholpen door diverse enthousiaste medebewoners! - een gezellige avond met lekker smikkelen en smullen. De ideale gelegenheid om eens bij te praten met bekenden en de perfecte manier om nieuwe medebewoners te leren kennen! Medio mei ligt de dode boom uitnodiging in je brievenbus met aanmeldstrook.


Net als vorig jaar is voor het evenement een Buurtbon aangevraagd. Onduidelijk is nog of de bewonersvereniging een bijdrage levert dit jaar.


UPDATE 26 mrt: Aanvraag buurtbon afgewezen. De ongekozen “vertegenwoordigers” van de Stichting Wijkvertegenwoordiging Groot Driene hebben een negatief advies uitgebracht aan de Gemeente Hengelo. Op grond van na de aanvraag bekend gemaakte criteria mogen er geen buurtbonnen verleend worden voor activiteiten die het jaar er voor een buurtbon kregen. Vorig jaar floot de gemeente de “vertegenwoordigers” terug nadat die het ‘iets’ te bont bakten door het initiatief te willen torpederen met regels die strijdig waren met de gemeentelijke bepalingen ten aanzien van de buurtbonnen.


UPDATE 20 mei: Dit jaar laten we het graag even over aan onze criticasters.


1.000 Nieuwe plantjes in onderbouw

10 jan ‘16

In de laatste week van december is de groenvoorziening in de onderbouw van de Kasbah opgeknapt. De mannen van de SWB, die het onderhoud van de groenvoorziening in de Kasbah verzorgen, plantten maar liefst 1.000 nieuwe plantjes in de kale plekken van de perkjes.


Tijdens de werkzaamheden aan de balkons in 2012 werd links en rechts met voertuigen door de in 2006 aangelegde groenvoorziening gewalst, waardoor na afloop de nodige kale plekken achterbleven. Ook enkele deelnemers aan de door de ‘hobbywinkeliertjes’  georganiseerde markten hadden de afgelopen jaren soms bar weinig oog voor ‘onze tuin’.


In de laatste week van december werd door Welbions gehoor gegeven aan het destijds door de bewonersvereniging geuite verzoek de zaak te herstellen.


LED verlichting in onderbouw?

22 feb ’16

10 mrt ‘16

Na de brand van een auto aan de Boomgaard op 3 oktober ‘15 werd niet alleen alles pico bello gereinigd, maar werden tevens enkele verlichtingselementen vervangen. Die wijken echter flink af van wat er zat.


Oplettende bewoners zal het niet ontgaan zijn dat de verlichting aan de Boomgaard ter hoogte van nummer 11 afwijkt in kleur - helderder - en er een iets ander armatuur gemonteerd is ter vervanging van de gesmolten exemplaren.

Navraag door dekasbah.nl bij de wijkcoach en wijkbeheerder leerde dat het niet gaat om een proef met nieuwe verlichting of armaturen, maar om een andere leverancier. Naar we begrepen, worden -naar aanleiding van onze vragen- de geplaatste armaturen binnen afzienbare tijd vervangen door hetzelfde model als dat er eerst zat en zal de verlichting tevens zodanig worden aangepast zodat weer één geheel ontstaat.
Los van de reparatiewerkzaamheden is dit jaar(?) een ombouw van alle armaturen in de onderbouw gepland, waarbij de huidige ‘spaarlampen’ vervangen zullen worden door LED. Belangrijkste voordeel van LED is de langere levensduur, waardoor minder (service)kosten ontstaan door verwisseling van - nogal erg vaak - defecte lampen.

Reiniging dakgoten en dakramen

10 jan ‘16

In de eerst week van februari werden, zoals eerder aangekondigd, de dakgoten gereinigd. 


Eén week stond er voor: de reiniging van alle dakgoten en dakramen. Bewoners ontvingen op 26 januari een brief waarin de werkzaamheden werden aangekondigd.


Een smeuïg verhaal bereikte ons van een van de bewoners, die wist te melden hoe de schoonmakers de rommel uit de dakgoot afvoerden: via de regenpijp! En waar komt die regenpijp op uit? Precies - op het balkon van de buren! Dus stond een dag later de wagen van het schoonmaakbedrijf opnieuw op de parkeerplaats.  Bijna 2 uur lang: de tijd die nodig was om het grind bij de buren schoon te wassen....


Glasateljee back to the roots

22 feb ‘16

Begin april heropent Erbee Glasateljee zijn deuren in de onderbouw van de Kasbah. Glazenier René Beckmann keert dan terug op de plek waar het 27 jaar geleden allemaal begon: Voorhof 6.


Erbee Glasateljee begon 27 jaar geleden in een van de hobbyruimtes in de onderbouw. Twee jaar later werd uitgebreid en verhuisde René naar aan de Staringstraat om weer 6 jaar later  terug te keren in de Kasbah in het bedrijfspand Bazaar 4.


Daar werd op 29 maart 2014 nog het 25 jarige jubileum gevierd met een open huis. In een informele sfeer waren allerhande demonstraties van glasbewerking te zien.

Zo’n 100 bezoekers waren op het jubileum af gekomen, waaronder opvallend veel oud-cursisten.


René liet recent weten het wat kalmer aan te willen doen en zich meer te willen richten op zijn webshop. Cursussen zullen gegeven gaan worden in buurthuis De Tempel.

Website: glasateljee.


Lelijke afvalbakken verwijderd

10 jan ‘16

“Wie verzint er zoiets” was het meest gehoorde commentaar op de begin december ’15 geplaatste bovengrondse en foeilelijke afvalbakken pal voor het gemeentelijk monument Kasbah.

Het was even schrikken toen op 1 december ‘15 twee fel gekleurde en extreem afzichtelijke afvalcontainers voor oud papier en verpakkingen aan de Perkstraat werden geplaatst. Natuurlijk hingen we bij de gemeente aan de bel. En met succes. Op 27 janauri ’16  herinnerden nog slechts twee kale plekken op het gras aan het onzalige besluit daar die dingen ooit neer te plempen.
De twee bovengrondse containers zijn ook niet (meer) nodig, aangezien de bewoners van de eengezinswoningen rond de Kasbah inmiddels hun van oranje deksel voorziene minicontainers voor verpakkingen hebben gekregen. De Kasbianen kunnen hun oud papier en verpakkingen kwijt in de ondergrondse containers aan de 3Turven en tegenover de Boomgaard. Gratis te openen met de milieupas.

Spreekuur Welbions

10 okt ‘15

Elke dinsdagmiddag kunnen bewoners van de Kasbah vanaf 13 oktober terecht op het spreekuur van de wijkcoach en wijkbeheerder. Die zitten dan tussen 14 en 15 uur in het Piet Blom Museum klaar om bewoners ‘nog beter te helpen met vragen en opmerkingen’.


In een brief aan de bewoners liet Welbions begin oktober weten de voormalige huismeesterspost aan de Voorhof ook zelf te gaan gebruiken. De eerder dit jaar geïntroduceerde wijkcoach en wijkbeheerder, voor de Kasbah respectievelijk Benno Snuverink en Jos Wientjes, zijn tijdens het spreekuur beschikbaar voor vragen over wonen en wijkomgeving.


Meer Kasbah-nieuws

 

Opnieuw: graties geld!

24 jan 2015

Alle bezuinigingen ten spijt, er ligt dit jaar bij de Gemeente Hengelo in elk geval 77.500 Euro aan buurtbonnen klaar voor de bekostiging van ideeën om de buurt mooier, veiliger en gezelliger te maken. Sinds 28 januari 2015 kunnen ze worden aangevraagd.

Tijdig aanvragen is aan te bevelen, want de aanvragen worden in volgorde van binnenkomst behandeld. In 2015 gelden dezelfde voorwaarden en criteria als vorig jaar.


Een buurtbon is een soort tegoedbon en bestaat in Hengelo sinds 2008. Sinds 2012 brengen bewonersorganisaties aan de gemeente advies uit of een idee geschikt is voor een buurtbon of niet. In Groot Driene is dat de Wijkvertegenwoordiging Groot Driene, wiens coördinator Buurtbonnen in de Kasbah woont.


Ook de Kasbah profiteerde afgelopen jaren van de buurtbonnen. Zo werden er glas in lood ramen mee gefinancierd en het Moneypolyspel. Voor 2015 zijn vanuit de Kasbah reeds 2 aanvragen ingediend.


Meer informatie

Meer weten over de buurtbonnen? Bel de Helpdesk Subsidies Bewonersparticipatie voor meer informatie: 14074 (het staat er echt, op de website van de gemeente) Of mail met wijkaanpak@hengelo.nl

NIEUWS

Alleen wonend?


... dan beslist even de jaarlijkse bedelbrief aanslag voor de Waterschapsbelasting controleren! Eenpersoons huishoudens betalen namelijk minder voor de zuiveringsheffing dan meerpersoons huishoudens. Onder het kopje Heffingsmaatstaf moet 1ve staan.

Wie (officieel) alleen woont, dient (na elke verhuizing) eenmalig het verlaagde tarief aan te vragen.


Kasbah nu te vinden...


...voor de hulpdiensten, nadat de kaarten van de gebruikte navigatie-apparatuur in april 2015 zijn bijgewerkt.


Niet zelden zagen bewoners ambulances en brandweer na meldingen naar verkeerde plekken rijden in de Kasbah. Oorzaak waren de wel heel vreemd getekende stratenplannen, die een ambulancemedewerker ons begin 2015 liet zien. Zo stond er een straat (rijbaan) getekend tussen de parkeerplaats aan de Bazaar (ter hoogte van nr 7) en de Voorhof (ter hoogte van nr 59), met twee paaltjes midden op de Esplanade. Aangezien navigatie-apparatuur niet alleen de kaart toont, maar ook de te rijden route uitrekent, reden de hulpdiensten zich nog wel eens klem in de Kasbah.


Tijdens de Algemene Vergadering 2015 liet een van de bewoners weten, in overleg met de betreffende diensten, te werken aan de oplossing.