actueel.dekasbah.nl


Oud papier & verpakkingen


Bewoners kunnen oud papier en verpakkingen op elk gewenst moment zonder extra kosten kwijt in de ondergrondse containers aan de Perkstraat naast Drie Turven 35 en aan de Boomgaard/Eendengang.

Deze zijn voor Kasbah-bewoners

GRATIS te openen met de milieupas.


De inzameling van de losse zakken is

per januari 2016 gestaakt!

Hang dus geen losse zakken meer bij de ondergrondse containers!


Oud ijzer


De oud ijzer kar aan de Bazaar is NIET meer beschikbaar sinds januari 2017.

Oud ijzer en afgedankte elektronica zijn kosteloos af te geven op het Milieupark aan de Wegtersweg.

Ook interessant:


Ookbions

De huurdersbelangenvereniging van huurders van woningcorporatie Welbions. Lidmaatschap is gratis.


Huren in Hengelo

Sinds februari 2016 is het aanbod van sociale huurwoningen in Hengelo en Borne te vinden op deze website, waar Welbions en Twinta hun aanbod publiceren. De website vervangt wooninfohengelo.nl.

Welbions

Onze verhuurder

Klachtencommissie

Op initiatief van een aantal woningcorporaties in Twente, is in 2000 een gezamenlijke, onafhankelijke Klachtencommissie opgericht. Voor wie er met Welbions niet uitkomt.


Wijkagent

Wijkagenten rouleren binnen de politie en eind 2015 was het André Schutten die ons verliet als wijkagent. Zijn opvolgers zijn Tim Segerink en Marc Roelofsen. Beide zijn bereik baar via het ‘geen spoed’ telefoonnummer van de politie 0900-8844.

Bewonersvereniging Kasbah

De in 1995 bij notariële acte opgerichte huurdersorganisatie voor de Kasbah.


Kasbahlui (Facebook)

Door enkele bewoners opgezette Facebook pagina. (besloten).


Buurthuis De Tempel

Het in de onderbouw gevestigde buurthuis.


Woonbond

De Nederlandse Woonbond is de landelijke belangenvereniging van huurders en woningzoekenden.


LSA

Landelijk Samenwerkingsverband van Actieve bewoners. Vereniging van en voor bewoners(groepen) die zich sterk maken voor hun buurt.


Wijk Groot-Driene

Website voor en door bewoners van Groot Driene, met informatie over activiteiten en voorzieningen in de wijk.


Stichting Wijkvertegenwoordiging

Stichting Wijkvertegenwoordiging Groot Driene, naar Noord Koreaans model met ongekozen ‘vertegenwoordigers’


Galerie Ozy Makeev

”Tijd, leven, evolutie & intellect.” De tekenaar wil geen beeld van zichzelf laten zien, maar een beeld over zijn mening. Die mening is in tekenwerk uitgebeeld.

Je vindt het in de onderbouw van de Kasbah, Voorhof 2-4.

 

Ombouw naar LED afgerond

16 jan ’17


Vandaag werd de ombouw naar LED-verlichting in de Kasbah onderbouw voltooid. Het betreft de 26 'hanglampen' onder de A-woningen.


Installatiebedrijf Legtenberg was de afgelopen maanden bezig met het vervangen van de van spaarlampen voorziene verlichting in de onderbouw van de Kasbah. Dit moet behalve lagere stroomkosten ook minder kosten opleveren voor het vervangen van defecte lampen.


Nadat eerder de 2x 9 Watt spaarlampen in vierkante armaturen onder de balkons waren vervangen door 6 Watt LED-lampen, werden afgelopen week  de 2x 26 Watt PL-lampen in de 'hanglampen' onder de A-woningen vervangen door 20 Watt LED elementen.


Ander dan bij de verlichting onder de balkons, werden de hanglampen compleet vervangen door een nieuw armatuur. Ander dan het oude model, dat in verschillende kleuren licht naar boven afstraalde, geven de LED-lampen alleen naar beneden licht af. Dit is wat feller dan voorheen.Inzameling oud ijzer in Kasbah gestaakt

2 jan ’17


Aan een typisch Kasbah project is deze week een einde gekomen: de 'Kar van Hans', waarop bewoners hun oud ijzer en afgedankte elektronica kwijt konden, is afgelopen week voor het laatst geleegd en keert niet terug.


Jarenlang konden bewoners hun oud ijzer en afgedankte elektronica kwijt op de aanhanger, die in de nis onder Bazaar 57 en 59 stond. Dat 'de kar' in een flinke behoefte voorzag, bleek wel uit de grote hoeveelheid spullen die er telkens weer op lagen. Enkele bewoners gaven hun eigen creatieve invulling aan het fenomeen recycling en plukten menig nog bruikbaar ding van de kar.


In 2013 dreigde 'de kar' ten onder te gaan in de 'schoonmaak' die Welbions en de wijkagent in gedachten hadden voor de Kasbah. Het verzoek  van het toenmalige bestuur van de bewonersvereniging om de kar te handhaven, werd gehonoreerd.


Na een kort ziekbed is Hans in december overleden en het is dit keer niet gelukt het project voort te zetten. Via een deze week huis aan huis verspreide aankondiging worden alle Kasbah-bewoners op de hoogte gebracht.


Oud ijzer, afgedankte elektronica en diverse ander her te gebruiken afval kan kosteloos afgegeven worden op het Milieupark aan de Wegtersweg.


“Bazaar moet beter”

8 dec ‘16


De werkgroep 'Bazaar Beter' van de Bewonersvereniging Kasbah organiseerde op

8 december een bijeenkomst in buurthuis

De Tempel, waar bewoners werden bijgepraat over de ontwikkelingen rond de bedrijfspanden aan de Bazaar en de in de plaatselijke pers gepubliceerde plannen voor senioren-woningen in de onderbouw van de Kasbah.


Dichtgetimmerde bedrijfspanden, (vermeende) overlast van ondernemers aan de Bazaar en de (on)mogelijkheden van senioren-woningen in de onderbouw waren tijdens de afgelopen Algemene Vergadering van de Bewonersvereniging Kasbah aanleiding voor het aanstellen van een werkgroep. Vandaag organiseerden de 5 leden van deze werkgroep, onder leiding van Ineke Deenik in buurthuis De Tempel een informatieve avond, die zo’n 10 bewoners trok.

Lees meer


Nieuwe Esdoorns op Esplanade

1 dec ‘16


In de week van 28 november zijn op de Esplanade 8 nieuwe Esdoorns geplant, nadat de nog resterende 5 oude exemplaren waren gerooid.

In opdracht van Welbions is afgelopen week op de Esplanade, de binnentuin van ons complex, een achttal nieuwe Esdoorns geplant.

Lees meerBarbecue en Erwtensoep

26 nov ‘16


Novembrrrr…. Eind van het seizoen en dus allemaal met een wolletje bij de kachel? Niet op zaterdag 26 november! Overdag was het eerst tijd voor een lekkere bak erwtensoep of broodje bockwurst in de Smikkelhoek en 's avonds voor een smakelijke hap bij de barbecue van Café Kasbar!


Terwijl de winkeliertjes van de hobby winkeltjes aan de Eendengang en Boomgaard hun Winterfestijn hielden, stond voor donateurs van www.dekasbah.nl (de website die er toe doet) op 26 november tussen 11 en 15 uur in Willy's & Eriks Smikkelhoek een bakkie troost of een lekker kopje erwtensoep klaar. Ondanks het tamelijk geringe aantal mensen dat in de onderbouw te vinden was, trok het ‘Kasbah Terras’ de nodige bewoners en bezoekers.


De 8 deelnemers van het Textielfestijn trokken tussen 11 en 16 uur in de Voorhofzaal van buurthuis De Tempel de nodige bezoekers voor ’alles op het gebied van textiel, kleding, schoenen en stoffen’. Er werd geruild, gekocht, verkocht en zelfs weggegeven. Het Textielfestival is, net als de Smikkelhoek, een (ongesubsidieerd) bewonersinitiatief in de onderbouw.


Het Piet Blom Museum bleek ook te zijn geopend en zo handig in de spelen op het Winterfestijn.


In Café Kasbar werd ‘s avonds tijdens een barbecue door zo’n 10 deelnemers genoten van vers gegrilde lekkernijen - anders dan de voorafgaande 3 zomerse edities, binnen aan de warme bar.


Nissen stralen weer!

3 nov ‘16


De nissen in de Kasbah zijn 's avonds weer verlicht. Deze week verving installateur Legtenberg de defecte lampen in de bestaande armaturen van de nissen.


Begin dit jaar kaartte dekasbah.nl de verlichting van de onderbouw aan bij de wijkcoach en wijkbeheerder. De toen ter tafel liggende plannen de onderbouw van LED-verlichting te voorzien, waren immers een goede aanleiding om enkele knelpunten onder hun aandacht te brengen.

De armaturen in de de 21 niet afgetimmerde  nissen, zo bleek tijdens een schouw die dekasbah.nl eerder deed met Welbions, waren nog de oorspronkelijke exemplaren. Onduidelijk was of deze na de vervanging van de oude TL-bakken door de compacte vierkante armaturen elders in de onderbouw nog waren aangesloten. Dat bleek het geval te zijn en het weer laten stralen in de oude glorie vereiste slechts het honoreren van ons verzoek voor een stel nieuwe spaarlampen.

Na overleg met wijkcoach en wijkbeheerder stralen de nissen ‘s avond weer in volle glorie.

Eerder  dit najaar liet Welbions reeds de na een voertuigbrand in oktober vorig jaar geplaatste afwijkende armaturen boven parkeervakken aan de Boomgaard vervangen, waardoor weer één fraai geheel is ontstaan.

Ofschoon de nachtstand van de verlichting, waarbij om middernacht een deel van de verlichting uit gaat, nog niet hersteld is, kunnen we nu reeds spreken van een plezierige verbetering die het gevolg is van constructief overleg met de verhuurder. En dat mag ook wel eens gezegd worden.


Sneller naar het bos

2 nov ‘16


Door de ligging van de Kasbah aan de stadsrand zijn de fraaie bossen van Driene letterlijk op loopafstand. Om er nog beter en vooral ook mooier te kunnen komen zouden twee bestaande wandelpaden moeten worden doorgetrokken.


Om vanuit de Kasbah (en de rest van Groot Driene) in de fraaie bossen te komen, is er momenteel eigenlijk maar één route: via de Drienerwoldeweg richting Nieuwe Grensweg. Daar moet verandering in komen vindt een van de Kasbah bewoners.

Lees meer


Forse verkeershinder:

29 okt ‘16

De kruising Kuipersdijk/Boekweitweg/

Enschedesestraat is vanaf dit weekend afgesloten voor alle verkeer. Tot 22 november betekent dit omrijden voor wie naar bijvoorbeeld Enschede, Haaksbergen, Action of Makro wil.


UPDATE 2 nov: Per 3 november zijn drie sluipwegen dicht, waaronder de Oude Grensweg, Moshoekweg  en
Pruisische Veldweg.


Na jarenlange procedures en voorbereidingen wordt de zeer drukke kruising in de Enschedestraat ter hoogte van Humanitas compleet gerenoveerd. Het is het sluitstuk van de medio 2015 gestarte werkzaamheden aan de Enschedese straat tussen Drienerstraat en de Kuipersdijk. Voor wie zelf z’n navigatiedingetje wil aanpassen: zo gaat het er uitzien. (*)


Een van de grote veranderingen bestaat uit het doortrekken van de in 2011 buiten de bebouwde kom reeds aangelegde busbaan richting Enschede. Tevens worden de inrichting van de weg en de riolering verbeterd.


De kruising wordt zo uitgevoerd dat de weg goed aansluit op de nog aan te leggen tunnel onder het spoor in de Kuipersdijk. Daarvoor is momenteel nog geen geld beschikbaar, maar al wel een ontwerp.


De kruising is in bovenstaande periode geheel afgesloten. Er blijft enkel een strook beschikbaar voor de bus en hulpdiensten in de richting Enschede. Fietsers worden omgeleid.


Tijdens de laatste fase van de afsluiting hoopt de aannemer op 18 en 19 november de asfaltdeklagen aan te brengen op het wegvak vanaf de Grundellaan tot en met de kruising

Kuipersdijk/Boekweitweg. Deze asfaltwerkzaamheden

zijn weer en temperatuur afhankelijk en zullen bij slecht

weer pas in april 2017 worden uitgevoerd.


Uitgebreide informatie over het project is te vinden op de website van de Gemeente Hengelo.


Werkkamer/kantoor aan huis wordt duur

29 okt ‘16

ZZP'ers kunnen, als het aan staatssecretaris Wiebes (VVD) ligt, niet langer zonder meer de kosten van kantoor aan huis aftrekken van hun belasting. In antwoord op vragen van Tweede Kamerlid Bashir (SP) liet Wiebes de Kamer per brief weten de behandeling van IB-ondernemers en resultaatgenieters met een onzelfstandige werkruimte in een huurwoning in lijn te aanbrengen met die van ondernemers met een koopwoning.


Het is al vele jaren een omstreden belastingdingetje: de 'werkkamer' in de woning. De Hoge Raad oordeelde augustus dat ZZP’ers die werkzaamheden vanuit huis verrichten, onder voorwaarden, het huurrecht tot hun vermogensrecht mogen rekenen. Voor Wiebes toen geen probleem, aangezien de minder dan 1% van de ZZPers die er gebruik van maken, jaarlijks 'maar' 20 miljoen Euro kosten. Door de alle publiciteit rondom de regeling zou het de schatkist in de toekomst echter weleens €500 miljoen kunnen gaan kosten.


Een voorwaarde voor het aftrekken van de woninghuur van de winst, was dat minstens 10 procent van het huis ‘zakelijk’ werd gebruikt (voor legale handel). Dat is bijvoorbeeld voor het opslaan van voorraden of het voeren van administratie.

Voor ZZP’ers met een zelfstandige werkruimte verandert er niets. In huurwoningen zal het echter amper mogelijk zijn een deel van de woning om te toveren in een 'zelfstandige werkruimte' met o.a. een eigen ingang. Al herinneren we ons ineens een tussen keuken en achterkamer gemetseld muurtje in een D-woning...


Vrijwilligers op ontdekkingstocht!

29 okt ‘16


Vrijwilligers en actieve burgers zijn goud waard. Niet gek dat er wat goudkoorts heerst, maar meestal ligt goud niet voor het oprapen. Vrijwillige inzet kan verbazingwekkend veel opleveren, maar het is geen vanzelfsprekendheid.

Succesvol vrijwilligerswerk vereist méér dan een zichzelf de hemel in pijpende moreel verheven voelende ‘kleffe kliek’. Kom naar Deventer om te leren van collega-vrijwilligers. Kijk hoe zij problemen oplossen, zich organiseren en ontwikkelen. Praat mee over hun dilemma’s en doe kennis en ideeën op voor je eigen praktijk. Krijg inzicht in wat anderen doen om te organiseren met vrijwilligers. Wat komt er bij kijken om te organiseren met vrijwilligers en actieve burgers?

Het Gratis Goud Festival op 7 december 2016 (Nationale dag van de Vrijwilliger) in Deventer is tussen 9 en 21 uur een ontdekkingstocht langs vernieuwende, succesvolle en goed georganiseerde vrijwilligersinitiatieven. Van kersverse buurt- en burenactiviteiten naar hybride organisaties tot decennialang ontwikkelde landelijke vrijwilligersorganisaties. Van zorginitiatieven tot culturele happenings en alles wat er tussenin zit. Wat doen zij om voor elkaar te krijgen wat ze doen? Waarom zijn zij goud waard? En welke partijen maken het mogelijk? Ook sociaalwerkorganisaties, vrijwilligerscentrales en gemeenten steken veel energie in het organiseren van vrijwillige inzet. Hoe zien al die initiatieven de toekomst? Welke innovaties zijn er en welke zitten er in de pijplijn? Wat helpt daarbij en wat staat in de weg? Het festival vindt plaats in combinatie met de Meer dan handen vrijwilligersprijzen 2016.


Halloween Party’s in Kasbah

29 okt ‘16

Afgelopen vrijdag organiseerde café Kasbar een Halloween Party. Voor de beste outfit was een lekker flesje beschikbaar.


Ruim een maand nadat de zomer er met een derde barbecue werd uitgeluid, was de Kasbar op vrijdag 28 oktober inspirerend ingericht en aangekleed voor een spetterende Halloween Party.

Een dag eerder organiseerde de bewonersvereniging in de barruimte van buurthuis De Tempel een Halloween avond.

Muziek bij de Buren

13 okt ‘16

Kunschdt & Koeltoer beleef je niet alleen in de zwaar gesoepsidieerde staatstempels, maar op zondag 11 december ook in de huiskamer van medebewoners! Het muziekfestival Muziek bij de Buren is een jaarlijks terugkerend evenement, dat  dit jaar voor de tweede keer plaatsvindt in Hengelo.


Op zondagmiddag 11 december veranderen huiskamers in Arnhem, Deventer, Ede, Enschede, kutdorp Hengelo, Meppel, Nijmegen, Wageningen en Zwolle in intieme podia en kan iedereen luisteren naar bijzondere optredens van lokale talenten.

Primeur voor Muziek bij de Buren had Arnhem in 2013. Later sloten Deventer, Nijmegen en Zwolle zich al aan en dit jaar komen Ede, Enschede, Meppel en Wageningen daar bij. De droom is dan ook dat heel Nederland op den duur mag genieten van dit gezellige, gastvrije en muzikale spektakel.

Je ontmoet niet alleen de muzikanten, maar maakt ook kennis met het  kutdorp Hengelo en haar gastvrije bewoners. In verschillende huiskamers door de hele kutdorp stad kun je luisteren naar uiteenlopende muziekgenres; van jazz tot klassiek, van singer-songwriter tot elektronische beats. De optredens zijn allemaal gratis te bezoeken, ook voor kunschdtgebitters. Oeps!


Vitrine van Driene

24 sep ‘16

Zaterdag 24 september was de Kasbah het decor voor de Vitrine van Driene. Een wijkfestival vol kunschdt en cultuur, dat zich in het kader van de Nationale Burendag richtte op alle bewoners van Groot Driene.


Diverse optredens vonden plaats in het Amfitheater.


Naar schatting tussen de 75 en 100 belangstellenden kwamen af op het in de onderbouw van de Kasbah plaatsvindende evenement. Gedurende de hele middag waren er optredens te zien, die goed pasten bij het inmiddels monumentale karakter van de Kasbah.


Aan de zuidkant van de Kasbah waren de 'hobbywinkeltjes'  geopend voor hun matig bezochte koopzaterdag. Ook geopend was Café Kasbar, met een terras in de september nazomerzon. Aan de Voorhof konden belangstellenden terecht in het Piet Blom Museum.


Een tafeltje van bewoners die elders in de Kasbah koffie wilden schenken voor medebewoners, was in de week voorafgaand aan de dag reeds getorpedeerd door de organisatie. Zelfs Stadstoezicht werd ingeschakeld om dit typische Burendag initiatief deskundig de nek om te draaien.

Lees meer


Onderhoud najaar ‘16

30 aug ‘16

Welbions informeerde de huurders in de Kasbah eind juli per brief over de geplande onderhoudswerkzaamheden dit najaar.


Uit diverse reacties van bewoners blijkt dat niet alle aangekondigde werkzaamheden even duidelijk waren en dus nodigde dekasbah.nl opzichter Martin Tankink uit voor een toelichting ter plekke. Daarbij kwam meteen het op de website van Welbions gepubliceerde groot-onderhoud in 2017 en 2018 ter sprake.

lees meer


Opening JM Fashion & More aan Bazaar

10 sep ‘16

Op 1 oktober opent in het bedrijfspand Bazaar 6c kledingboutique JM Fashion & More.


De nieuwe winkel biedt dameskleding en accessoires aan. Op 1 oktober is de aftrap met een open huis tussen 10 en 16 uur, waar iedereen van harte voor uitgenodigd is, zo valt op de deuren van het pand te lezen. Tot medio juli zat Beetje Babs in het pand.


Monumentendag: 10 september

31 aug ’16

11 sept ’16

Hengelo nam deel aan de landelijke Monumentendag, die op 10 september plaatsvond. Ook in het gemeentelijk monument  Kasbah waren die dag activiteiten.


De Monumentendag vormde in Hengelo het hoogtepunt van de
Maand van de Wederopbouw. Op dertien locaties vonden tussen 11 en 17 uur rondleidingen, bezichtigingen en exposities plaats. Diverse musea waren kosteloos te bezoeken, waaronder het Piet Blom Museum in de Kasbah. In het Amfitheater van de Kasbah konden kinderen terecht voor de Verhalenkraal.

Info (externe link)


‘Passend toewijzen’ is hinderpaal


Op 1 januari van dit jaar zijn de voorwaarden om in aanmerking te komen voor een sociale huurwoning verder verscherpt. Nieuwe huurders die recht hebben op huurtoeslag, kunnen alleen nog goedkopere woningen huren.


De woningcorporaties mogen hun duurdere sociale huurwoningen alleen nog toewijzen aan huurders die geen huurtoeslag ontvangen. Afhankelijk van de gezinssamenstelling ligt de grens in 2016 bij een kale maandhuur van € 586,68 of € 628,76. De regels frustreren het intern verhuizen, aangezien daarbij een nieuw huurcontract wordt afgesloten - volgens de nieuwe regels.

Lees meer


Energie zuinig? Hogere huur!

31 aug ‘16

Energie zuinige woningen mogen extra duur worden. Per 1 september mogen woningen die vrijwel geen energiekosten hebben, duurder worden.


Het gaat om zogenoemde (bijna) nul-op-de-meterwoningen, die voorzien zijn van energiebesparende maatregelen in combinatie met voorzieningen die energie opwekken, zoals zonnepanelen, zonneboilers en warmtepompen. In de Kasbah - met z’n doorwaai-constructie-op-palen - zal het voorlopig niet van toepassing zijn...

In de gaten te houden is het Energieakkoord uit 2013, waarin is afgesproken dat sociale huurwoningen in 2020 gemiddeld een energielabel B hebben. Om dat voor elkaar te krijgen, moeten woningbouwcorporaties op grote schaal renoveren.

Al met al lijkt het er op neer te komen dat de huurders de energiebesparende maatregelen zelf gaan betalen en er financieel niet of niet veel mee opschieten - of het zou een groen gutmensch geweten moeten zijn.


Eerste LED lampen geplaatst

24 aug ‘16

Twee weken eerder dan aangekondigd zijn de eerste verlichtingselementen van de onderbouw omgebouwd naar LED. De nieuwe verlichting heeft dezelfde warme tint als de tot nu toe gebruikte 'spaarlampen'.


Niet op 12 september - zoals aangekondigd in de Welbions brief van 20 juli - maar al vandaag is installatiebedrijf Legtenberg begonnen met de ombouw van de verlichtingselementen in de onderbouw.

Het nieuwe LED paneel in bestaand armatuur.


De energierekening zal flink omlaag gaan: de tot nu toe per armatuur gemonteerde 2x 9 Watt fluorescentie buisjes worden vervangen door een 6 Watt LED-paneel met 36 elementen.


De eerste indruk is dat de nieuwe verlichting bijna net zo lichtsterk is bij een iets gelijkmatiger verdeling van het licht. Voor het menselijk oog geven de LED lampen vrijwel dezelfde kleur licht als de tot nu toe gebruikte spaarlampen. Op foto's is het verschil echter groter.

Links de oude verlichting (met één half kapot armatuur!) , rechts de nieuwe LED.

UPDATE 9 sep: De klus zit er vrijwel op! Zodra de ontbrekende materialen beschikbaar zijn, wordt de zaak afgerond. Voor de afwijkende armaturen ter hoogte van Boomgaard 11 wordt nog gezocht naar een oplossing. Ook de verlichting van de nissen is nog in behandeling.

UPDATE 2 okt: De afwijkende armaturen aan de Boomgaard zijn vervangen en ‘s avonds is alle licht weer in één kleur. De defecte lampen in de straatlantaarns bij de parkeerplaatsen zijn vervangen.

UPDATE 3 nov: De nissen zijn weer vol verlicht!


Babs sluit, jubileum Romy en BBQ

17 juli ‘16

Afgelopen zaterdag vierde Romy z’n jubileum en hield Babs uitverkoop. Een week later organiseert de Kasbar een barbecue.


Nog geen jaar geleden opende Barabara haar winkel Beetje Babs aan de Bazaar. Naast allerhande creatieve spulletjes waren in het gezellig ingerichte winkeltje cursussen en workshops te volgen. Helaas bleek het project economisch niet levensvatbaar te zijn. Barbera gaat door met de cursussen aan scholen. Eerder dit jaar beëindigde het Glasateljee in het aanpalende pand, Bazaar 4, de activiteiten.


Smikkelen & Smullen

18 juni ‘16

De jaarlijkse rommelmarkt in de onderbouw van de Kasbah trok dit jaar weliswaar wat minder bezoekers dan voorgaande jaren, maar op het Kasbah terras was het ouderwets gezellig.


Zaterdag 18 juni was er weer een marktje in de onderbouw van de Kasbah, georganiseerd door de 'hobby'winkeliertjes. Het betrof dit keer de jaarlijkse rommelmarkt. Dit keer was dat zonder de Kasbah Schuurverkoop, want dit in december 2012 geïntroduceerde fenomeen lijkt z'n langste tijd gehad te hebben. Zijn wellicht alle meuk unieke spulletjes verkocht?

Alleen het Piet Blom Museum en Willy's en Eriks Smikkelhoek waren dit keer open. In de Smikkelhoek deden diverse bezoekers zich op het terras goed aan een lekker bakkie troost of een broodje bockwurst, onderwijl bijpratend met buurtgenoten en andere bekenden.


Verlichting: bijna 19% defect.

11 juni ‘16

Tijdens een schouw vanavond bleken 89 van de 477 verlichtingsarmaturen in de Kasbah defect te zijn.


Op 26 mei berichtten we er al over: de vele uitgevallen verlichtingselementen in de onderbouw van de Kasbah. Onduidelijk was of er - in afwachting van de later dit jaar te plaatsen LED-verlichting - wel of geen volledig onderhoud zou plaatsvinden. Uitvoerders vervingen, zo constateerden we, alleen de defecte lampen in de armaturen in de looproutes langs de trapopgangen. De wijkbeheerder liet bij navraag weten dat alle defecte lampen vervangen (moeten) worden.


Ruim een week na de laatste reparatieronde telden we alleen al in de looproutes langs de trapopgangen 9 defecte armaturen. In totaal bleken 89 armaturen 'uit' te zijn (in 2 gevallen was nog één lamp aan). Op ons overzicht staan 477 armaturen, exclusief van wat er in de trapopgangen hangt - doen we komende weken.


Van de getelde armaturen zitten er 18 onder trapopgangen. Hierbij gaat het om de ronde armaturen die bij de aanleg van de 'nieuwe' verlichting niet vervangen zijn. Niet meegeteld zijn de armaturen die in afgetimmerde ruimtes zitten, waaronder diverse 'bewoners-nissen'.


Of de aangekondigde LED-verlichting de heilige graal is, zullen we overigens moeten afwachten. Qua rendement is de fluorescentie techniek (spaarlamp, TL) maar moeilijk te overtreffen, zeker bij de in de Kasbah gebruikte elektronische (HF)voorschakelapparaten. In hoeverre de voor warmte nogal gevoelige LED-lampen - die in de bestaande armaturen gebouwd gaan worden - de geclaimde levensduur gaan halen in de afgesloten armaturen, zal moeten blijken. 


Verenigingswebsite nu actueel

8 juni‘16

Ruim 3 maanden na de Algemene Vergadering van de Bewonersvereniging Kasbah gaf het bestuur invulling aan het op 3 maart genomen besluit om de verenigingswebsite te voorzien van actuele informatie.


Al sinds 2011 houdt dekasbah.nl de Kasbah gemeenschap actueel op de hoogte van wat er in ons unieke wijkje speelt. In toenemende mate lezen ook buitenstaanders onze ongesubsidieerde website. Daar kan de bewonersvereniging natuurlijk niet bij achterblijven en dus besloten de aanwezigen van de Algemene Vergadering op 3 maart dat de vorig jaar opnieuw opgezette verenigingswebsite actualiteit moet gaan bevatten, naast ‘statische’  achtergrond informatie over de Kasbah. Deze week was het zover! Onthuld werd de nieuwe samenstelling van het op 3 maart gekozen bestuur. Dat smaakt naar meer!


UPDATE 9 sep: De eerste foto’s van de ‘Beeldenbank’ zijn on line gekomen. Wie heeft er nog foto’s van de Kasbah uit de afgelopen 40 jaar? Op kasbah.nu kun je ze delen met alle belangstellenden!


Wie wil alsjeblieft ons gratis geld?

7 juni‘16

Nieuwe regeltjes blokkeerden dit jaar een bijdrage voor het Kasbah feestje, waarvoor vorig jaar nog een buurtbon werd verleend door de Gemeente Hengelo. Eind mei blijkt Groot Driene echter het op één na hoogste niet bestede bedrag te hebben.


Buurtbonnen zijn een vorm van gemeentelijke subsidie die bewoners(groepen) kunnen aanvragen. De voorwaarden zijn niet voor alle inwoners van Hengelo gelijk: de aanvragen worden per wijk  beoordeeld door enkele door de gemeente erkende organisaties, die elk hun eigen (aanvullende) eisen mogen stellen. De aanvragen van degenen die de ‘pech’ hebben in Groot Driene te wonen, komen bij de stichting Wijkvertegenwoordiging Groot-Driene. De, naar Noordkoreaans voorbeeld, ongekozen vertegenwoordigers - zeg maar de  familie Kim Jong - zijn blijkbaar nogal streng, want er is nog maar liefst € 6.526 in kas! Alleen Slangenbeek heeft met €9.644 meer onverdeeld. Zo blijkt uit een door de Gemeente Hengelo op 31 mei gepubliceerd overzicht. Alleen Weidedorp/Thiemsland heeft de knollen al op.


Toch hebben wij zo’n donkerbruin vermoeden dat ‘ons’ geld dit jaar nog wel opkomt. We zagen namelijk dat de familie Kim Jong ook betrokken is bij de organisatie van een wijkfeestje eind september. Wij van WC-eend.


UPDATE 10 JUNI: De ongekozen coördinator buurtbonnen van de Wijk”vertegenwooridiging”, Olaf Jansen, liet weten dat ons vermoeden onjuist is. We gaan het meemaken.Woefje kost poen

7 juni‘16

Ze komen weer! De controleurs van Het

Gemeentelijk Belastingkantoor Twente (GBT). Zij controleren, in het kader van de hondenbelasting, de komende maanden of het juiste aantal honden bij de gemeente bekend is.

Niet iedereen zal de deurbel horen rinkelen, want slechts een derde van alle bewoners wordt vereerd met een huisbezoek. Daaronder bevinden zich ook degenen die hun hond via het digitale loket wel aangemeld hebben.

De controleur is in dienst van Legitiem BV. Op uw verzoek kan hij zich legitimeren met een identiteitspasje van het GBT. Als u niet thuis bent, laat de controleur informatie voor u achter over hoe u honden kunt registreren.

De gemeenteraad van Hengelo heeft de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) aangepast, waarin een aantal regels voor hondenbezitters zijn aangescherpt. Doel is het beperken van hondenoverlast in de openbare ruimte.

 1. Honden moeten overal binnen de bebouwde kom fysiek aangelijnd zijn, dus niet elektronisch.

 2. Met een hond wandelen betekent poepzakjes meenemen; dus oprapen en weggooien in de poepbak of thuis.

 3. De hond mag loslopen op uitlaatterreinen en losloopterreinen. Alleen op de uitlaatterreinen mag de poep blijven liggen. Op de losloopterreinen geldt de opruimplicht.


De gemeente Hengelo gaat op korte termijn ook tijd steken in het aangeven van de exacte grenzen van de uitlaat- en losloopterreinen. Het college van B en W gaat deze gebieden vaststellen.


Bijpraten met Welbions

2 juni‘16

Wijkcoach Benno Snuverink en Wijkbeheerder Jos Wientjes waren vanavond te gast tijdens de bestuursvergadering van de bewonersvereniging.  In een ontspannen sfeer werd toelichting gegeven op de servicekosten en onderhoudszaken.


Deze maand nam dekasbah.nl plaats op de publieke tribune van de (maandelijkse) vergadering van de Bewonersvereniging Kasbah. Directe aanleiding onze vrije tijd hier aan te besteden, was de komst van de Welbions wijkcoach en wijkbeheerder. Op de agenda stonden vanavond de servicekosten en het onderhoud.

meer


Boomgaard: onderhoud graag!

26 mei ‘16

Het is sinds 2010 een onderdeel van het beschermde stadsgezicht: de boomgaard voor de Kasbah. Afgelopen week legde opnieuw een van de bloesem bomen het loodje.


Eind jaren negentig - toen er nog een hoop poen was - werd een deel van de boomgaard gerooid. De fraaie bloesem bomen waren ‘op’ en de helft werd vervangen. Het andere deel zou gerooid en vervangen worden zodra de eerste serie weer een beetje uitgegroeid was. Mooi plan.... Nooit uitgevoerd.


Zo’n 15 jaar later en de nodige bezuinigingsrondes verder, takelt het zaakje zowat wekelijks verder af. Drie bomen staan inmiddels als skelet ‘mooi’ te zijn. Van de toegezegde vervanging van de tweede serie lijkt al helemaal geen sprake meer te zijn.

Komende week gaat dekabah.nl maar eens aan de bel trekken bij de gemeente.

UPDATE 16 JUNI: Potferdepielepap, wat was voor herrie onder onze kasbahuitslaapslaapkamerramen? Boomzagers en houtversnipperaars!  Stompjes resteren.


18 juni: rommelmarkt/schuurverkoop

18 mei ‘16

Nog een hoop troep leuke spulletjes in de schuur?  Op 18 juni kun je er vast wel vanaf komen! Dan is er weer een rommelmarkt in de onderbouw.


Tussen 10 en 14 uur is de Kasbah op 18 juni weer het decor voor een rommelmarkt van de winkeliers aan de zuidkant van het complex. Voor enkele bewoners zijn de markten een prima aanleiding om hun schuren open te gooien en eens grote uitverkoop te houden. De Kasbah Schuurverkoop kent geen centrale organisatie, aanmelden is niet nodig en iedereen ‘doet z’n eigen ding’. De ‘Smikkelhoek’ is geopend!

 

NIEUWS

“Dat is dan 60 Euro...”


Een onaangename en vooral (pr)ijzige verrassing in koude dagen voor een bewoonster in de Kasbah, toen de GEAS langskwam om de CV-ketel weer aan de praat te krijgen. Bijvullen en ontluchten komen namelijk voor rekening van de huurder. Oeps.


Staat al jaren in het “Onderhoudsboekje” dat Welbions ooit onder de huurders verspreidde. Maar ja, wie heeft dat bewaard?

www.dekasbah.nl heeft het even opgedoken en ingescand. Ook het Welbions pareltje Klussen rond de Woning hebben we meteen even ter hand genomen. Samen met het originele boekje dat bij de CV-ketel (1999) hoort, inclusief de instructies voor bijvullen en ontluchten, te vinden op onze documentatiepagina.
 

BuitenBeter - meldingen per app

25 juni ‘14

Meer dan de helft van de Nederlanders is aan de smartphone en dus maakte de overheid een heuse APP om allerhande problemen in de openbare ruimte te melden.

Via de app BuitenBeter kunnen burgers o.a. zwerfvuil, kapotte lantaarnpalen en andere ongemakken melden.

De app, die zowel voor iOS (Apple) als Android beschikbaar is, biedt de optie om na het maken van een foto van de situatie en het per GPS vaststellen van de locatie, het probleem door te geven. De centrale meldpost stuurt de melding vervolgens door naar de betreffende gemeente. Een kind kan de was doen.

Uiteraard probeerden we de app uit! En ja, het werkte! Drie meldingen van zwerfvuil in de onderbouw van de Kasbah leverden binnen 24 uur een reactie op van de Gemeente Hengelo. Dat de onderbouw de verantwoordelijkheid van Welbions was en of we daar onze klacht zelf even neer wilden leggen.

Bij een van de ondergrondse containers net buiten de onderbouw werd een week later wèl binnen 48 uur na onze melding de troep verwijderd.

Neemt niet weg dat bewoners dringend verzocht worden grofvuil te laten ophalen of zelf weg te brengen naar het Gemeentelijk afvalpunt. Illegale stort in de onderbouw kan een forse boete opleveren en is zeker geen aanbeveling voor onze unieke wijk!

 


Stadswerkplaats

De Stadswerkplaats is er voor de huurders van Welbions en verricht alle voorkomende kleine reparaties op doe-het-zelf niveau in en aan huis, die volgens het huurcontract voor rekening van de huurder komen.

Alleen huurders met een inkomen dat niet meer dan 15 % hoger is dan het sociaal minimum kunnen gebruik maken van de diensten van de Stadswerkplaats.

De kosten bedragen € 4,55 per klusser per uur plus de kosten van het benodigde materiaal.


Denk aan:

 1. Opsommingstekenhang- en sluitwerk repareren

 2. Opsommingstekenglas binnenshuis vervangen

 3. Opsommingstekensanitair en aanrecht repareren

 4. Opsommingstekenelectra repareren en apparatuur aansluiten

 5. Opsommingstekenschilderen en behangen binnenshuis

 6. OpsommingstekenCV ontluchten

 7. Opsommingstekenaanbrengen van tochtstrippen, deur- en brievenbusborstels

 8. Opsommingstekenisoleren van leidingen en aanbrengen van radiatorfolie

 9. Opsommingstekendichtmaken van kieren en naden


De Stadswerkplaats is gevestigd aan de Burenweg 6 te 7621 GX Borne en is telefonisch bereikbaar onder 074-2653638.

Straatverlichting....

25 juni ‘14

Sinds de straatverlichting van de Kasbah in april ’14 de geest gaf, is er door talloze bewoners en de Bewonersvereniging aan de bel getrokken bij Welbions.

Diverse telefoontjes en (onbeantwoorde) emails aan de (inmiddels toenmalige) wijkcoördinator - inclusief complete uitleg hoe, wat en vooral wanneer er moet branden - later is de Kasbah sinds begin juni ‘s avonds weer verlicht. Nog niet helemaal zoals het moet: in de avonduren staat de zaak in de nachtstand (helft uit) en na middernacht in de avondstand (alles aan).

UPDATE 3 sep ‘14: situatie ongewijzigd. Welbions is blijkbaar te druk met het innen van de asociale huurverhogingen.

UPDATE 18 okt ‘14: Welbions werkt aan het breken van records: situatie nog steeds ongewijzigd fout.

UPDATE 27 nov ‘14: Welbions volhardt! Situatie nog steeds dolle pret voor de energieboeren. Extra stroomkosten worden gedekt door de huurverhogingen?

UPDATE 29 nov ‘14: Welbions heeft het licht gezien - letterlijk, zou je haast denken. Niet langer is gedurende de avonduren de helft van de verlichting uit (nachtstand) en na middernacht alles aan (avondstand) , maar zowel ‘s avonds als ‘s nachts is alles aan. Met die mega-huurverhogingen mag het dus nu dus blijkbaar wat extra kilowattuurtjes kosten... Hmm... misschien toch maar eens wat aandeeltjes RWE kopen...

UPDATE  4 mrt ’15: Tijdens het opnieuw opgestarte periodiek overleg bleek de nachtelijke lichtzee onbekend. Kost duur. Dus vast binnenkort afgelopen.... Hoewel?

UPDATE 23 feb ’16: De (nieuwe) wijkcoach en wijkbeheerder tijdens het (nieuwe) spreekuur nog maar eens gewezen op de nachtelijke lichtzee, al was het maar vanwege de servicekosten. Nog maar eens opnieuw uitgelegd hoe een en ander ooit werkte.

UPDATE 7 mrt ’16: Afspraak met alle betrokkenen voor een schouw.

UPDATE 5 apr ’16: Er wordt aan gewerkt.

UPDATE: 26 mei ’16

Het aantal defecte lampen in de verlichting in de onderbouw valt steeds meer bewoners op.

Uitvoerdes meldden ons dat Welbions alleen nog de kapotte lampen laat vervangen in de armaturen die vóór en in de trapopgangen zitten. Dit in afwachting van de aangekondigde LED-verlichting.


UPDATE: 2 juni ‘Onbekend bij ons’  zo liet de wijkcoach weten. ‘Wordt uitgezocht en vervanging is gewenst’.


UPDATE 2 juni ‘16: Overleg met het bestuur van de bewonersvereniging. Dat leest ook deze website en dus mochten wijkcoach en wijkbeheerder tekst en uitleg geven. Maar moeilijk allemaal. Techniek, hè?

UPDATE 30 aug ’16: Inmiddels wordt de eerste LED-verlichting geplaatst. Een derde van de stroom, maar nog wel de hele nacht overal aan...

KPN bouwt mast om: nu ook 4G

12 nov ‘15

Geen haperend internet meer op de smartphone wanneer je door de Kasbah loopt. KPN breidde vandaag de in augustus 2012 nabij de Kasbah geplaatste mast uit met LTE (4G), waardoor nu zowel 3G als 4G optimaal werken in ons complex. Tenminste, voor de klanten van KPN en de providers die het KPN-netwerk gebruiken.

Anders dan op veel andere sites, waar KPN de 800 MHz LTE-antennes opzichtig naast de veel kleinere 3G antennes monteerde, zijn hier combi-antennes gebruikt. Mooi spul...
 

Agenda

NU
onderhoud: 
schilderwerk
dagelijks rond UW woning


Elke woensdag
Drienerwoud wandeling
Vertrek 9 uur, Bazaar 2
lees meer

Elke donderdagavond
Bewonersavond
21 - 24 uur, De Tempel.


Agenda


NU

onderhoud:

schilderwerk

dagelijks rond UW woningElke woensdag

Drienerwoud wandeling

Vertrek 9 uur, Bazaar 2

lees meer


Elke donderdagavond

Bewonersavond

21 - 24 uur, De Tempel.

 

Kasbah-plattegrond

Straten die eigenlijk voetpaden zijn en huizen waar je onderdoor kunt lopen. Met daar tussen parkeerplaatsen.

Onze plattegrond (PDF) wijst je de weg!Is nummer 17 nou een A of een B-woning? Of toch een B5? En waar bevinden zich de D-woningen in de Kasbah?

In ons overzicht (PDF) staat het antwoord.

Wijkagent André blijft

13 apr ‘16

André Schutten blijft de wijkagent voor Groot-Driene. Zijn eerder aangekondigde opvolgers blijven elders werkzaam.


Ruim een jaar geleden liet Schutten weten Groot-Driene, Beckum en Oele te gaan verlaten als wijkagent, aangezien zijn periode erop zat. “De regels zijn veranderd”, zo liet Schutten deze week weten. "We kunnen dat meer zelf indelen in overleg met de collegae". En dus blijft André voorlopig onze wijkagent. Te bereiken onder het algemene 'geen-spoed-wel-politie-nummer'  0900-8844.

(foto: politie.nl)

 

12 apr ‘16

Welbions laat de onderkant van enkele woningen repareren, nadat de isolatieplaten door lekkages waren verrot.

Aangezien de oorspronkelijke platen niet meer leverbaar zijn, worden alle platen verwijderd en vervangen door een nieuw model. De nog bruikbare exemplaren worden opgeslagen voor reparaties van andere plafonds.
 

‘Definitief geen link’...

Het bestuur van de Bewonersvereniging Kasbah heeft besloten dat er op de verenigingswebsite definitief geen link komt naar de onafhankelijke en vaak kritische verslaggeving op deze website.  Dit blijkt uit de gepubliceerde notulen van begin oktober.