Op 1 Juli is het weer zover: de jaarlijkse huurverhoging. Dit jaar verhoogt Welbions de huren voor de 'lage en midden inkomens' (tot € 44.360) met 1,3%. Goed nieuws is er voor huurders die nog niet zo lang geleden verhuisden: als zij nu reeds de 'streefhuur' betalen, gaat hun huur dit jaar met slechts 0,6% omhoog.

De maximale 'basishuurverhoging' die de corporaties mogen doorvoeren per 1 juli bedraagt in 2016 2,1%, maar Welbions koos er voor dit te beperken tot 1,3%. Alleen de inkomens boven € 44.360 krijgen een verhoging van maximaal 4,6%.

Wat er precies aan huurverhoging op de uiterlijk 1 mei door de huurders te ontvangen aanzegging staat, hangt af van wat de huidige huur is! Welbions hanteert dit jaar voor het eerst (per inkomensgroep) meerdere verhogingspercentages. Huurders die de zogeheten streefhuur al betalen, krijgen een huurverhoging van 0,6%.

Ofschoon Welbions het niet expliciet vermeldt, liggen de huurverhogingen in lijn met de vorig jaar juni gesloten deal tussen Aedes (koepel van corporaties) en de Woonbond over het Huursombeleid. Dit akkoord regelt de huurverhogingen voor de periode 2016-2018.

De komende drie jaar stijgen de huren gemiddeld 1% boven de inflatie. Die gemiddelde stijging wordt ook wel huursom genoemd. Bijzonder is dat in die huursom niet alleen de jaarlijkse huurverhoging van 1 juli is opgenomen, maar ook de stijging van leeggekomen en opnieuw verhuurde woningen. Verder zullen de huren in de sociale huursector niet hoger zullen zijn dan 80% van de maximale huur op basis van het woningwaarderingsstelsel (het punten systeem). Als de extra inkomsten van de extra huurverhoging voor de zogeheten ‘scheefwoners’ worden aangewend voor investeringen, hoeven die niet te worden meegeteld met de huursom. 

Huurverhoging 2016: variabel 0,6% - 4,6%

actueel.dekasbah.nl

Het was een explosief onderwerp: de zogeheten 'mutatiehuren', ook wel 'streefhuren', die nieuwe huurders de afgelopen jaren voor hun kiezen kregen. Dat zijn huurprijzen die Welbions 'passend vindt bij de kwaliteit van de woning' en die ligt meestal een stuk hoger dan de huur die de voorgaande huurder voor dezelfde woning betaalde.

Door deze ‘mutatiehuur-verhoging’  ontstond de door vele bewoners als hinderlijk ervaren situatie dat huurders van gelijkwaardige woningen onderling verschillende huren betalen. Welbions gaat deze verschillen verkleinen, door van huurders die deze streefhuur betalen, een huurverhoging van 0,6% te verlangen. Gemiddeld gezien stijgt hierdoor de huur van de huurders van Welbions met een laag of middeninkomen, met 1%.