1 dec 2016


In de week van 28 november zijn op de Esplanade 8 nieuwe Esdoorns geplant, nadat de nog resterende 5 oude exemplaren waren gerooid. Die waren blijven staan bij de aanleg van de huidige groenvoorziening in 2006. Welbions liet ‘zo groot mogelijke’ exemplaren aanplanten, waardoor de verwachting is dat al binnen een paar jaar weer een ‘vol’ geheel ontstaat.


Ronkende motorzagen markeerden op maandagochtend 28 november het einde van de nog resterende 5 Esdoorns in het midden van de Esplanade.

Op 28 november ’16 was het dan zo ver...


Nadat in meI 2013 opnieuw een zieke Esdoorn gekapt moest worden, waren er van de oorspronkelijk 8 Esdoorns nog maar 5 exemplaren over gebleven. In het midden van de Esplanade ontstond een niet echt fraaie kale vlakte en in de nog overeind staande Esdoorns zaten steeds vaker de nodige dode takken die gevaar voor de omgeving opleverden, zoals tijdens een schouw eerder dit jaar bleek.

Na de boomkap op 7 mei 2013


Begin dit jaar werd verhuurder Welbions aangesproken op de situatie en dat resulteerde in de toezegging van de wijkbeheerder en wijkcoach dat dit najaar 8 nieuwe exemplaren zouden worden aangeplant. Vanwege het ontbreken van bewonerswensen en het beschermde karakter van de Esplanade - een gezichtsbepalend element van het gemeentelijke monument - is door de verhuurder gekozen voor hetzelfde type boom.De deze week gerooide Esdoorns hebben het aanzienlijk langer uitgehouden dan gebruikelijk is voor dit type boom. Dat is, zo lieten bomologen weten, vrijwel zeker te danken aan het beschutte karakter van de Esplanade.

 

actueel.dekasbah.nl

Nieuwe Esdoorns op Esplanade

Bij het grootonderhoud van de groenvoorziening in de Kasbah, medio 2006, was door een actiegroep bedongen dat de Esdoorns op de Esplanade - die toen reeds hun mooiste tijd gehad hadden - zouden blijven staan zo lang dat verantwoord was.

Ook enkele andere bomen op de Esplanade bleven toen staan. In hoeverre die vervangen moeten en gaan worden, is nog niet bekend.
 

Het eindresultaat begin december 2016