9 apr ‘15

Donderdag 9 april vanaf 20 uur vond de jaarlijkse Algemene Vergadering plaats van de Bewonersvereniging Kasbah. Ongeveer 25 bewoners kwamen bijeen in buurthuis De Tempel.

Het bestuur legde verantwoording af voor de verrichte activiteiten in het afgelopen jaar en de aanwezige bewoners gingen in gesprek met het bestuur.

Aan het eind van de vergadering kozen de aanwezige bewoners - amper 10% van de Kasbahbewoners - een nieuw bestuur. Dat bestaat nu uit 7 personen, waarbij René Beckmann (van het Glasateljee) werd gekozen als nieuwe voorzitter.

De overige bestuursleden zijn, in alfabetische volgorde, Ellie Bloemendaal, Erik Nijhof, Fred van de Ven, Jolien Steggink, Metin Yirtici en Willy Beuzel. Het nieuwe bestuur zal uit zijn midden zelf een secretaris en penningmeester kiezen.

UPDATE 28 mei: ondanks 7 personen in het bestuur, is het wéér niet gelukt een secretaris te vinden. Máánden werd er gezemeld over de noodzaak een nieuw bestuur te kiezen, maar als het op tijdrovende werkzaamheden aankomt.... tja....

Na enige discussie werd de contributie voor 2015 vastgesteld op 5,- EUR. De afgelopen jaren werd geen contributie geheven en had de vereniging feitelijk geen leden. De komende tijd gaan bestuursleden de wijk in om leden te werven. Tikt u even af?

Enkele aanwezigen uitten scherpe kritiek op de onafhankelijke verslaggeving van deze website, die verweten werd te veel en ten onrechte ‘namens de bewoners’  te spreken. Nee, het informeren van bewoners is niet van belang - gezeken moet er worden! Dus werd bezwaar gemaakt tegen het subdomain ‘bewoners.dekasbah.nl’ dat - ondanks de vermelding dat het gaat om een persoonlijke website - zou suggereren dat deze website namens ‘de bewoners’ zou spreken. Informatie vóór bewoners - hoe moeilijk is dat nou? Lastig? Klik hier.

Ten slotte werd tijdens de AV aangedrongen op het samenvoegen van deze door velen gelezen website met de nog op te zetten website van de vereniging. Blijkbaar is de hier de afgelopen 4 jaar verstrekte informatie toch van enige waarde gebleken. Waarvoor onze dank! De komende tijd zal besproken worden wat de mogelijkheden zijn, waarbij het waarborgen van onze onafhankelijke en pluriforme verslaggeving een belangrijk thema een niet onderhandelbaar uitgangspunt zal worden.

UPDATE 16 apr: Uit diverse reacties van bewoners blijkt dat deze website in een duidelijke behoefte voorziet. Anders dan bij Facebook, kan elke belangstellende hier informatie vinden over de Kasbah en dat ook nog eens zonder door Big Data te worden gevolgd. Deze website zal worden ondergebracht in een stichting.

 

www.bewoners.dekasbah.nl

Algemene Vergadering 2015 bewonersvereniging